La Generalitat rep una xifra rècord d’ofertes per a la contractació de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació

El nou Acord marc posat en marxa pel Govern per gestionar l’adquisició de serveis TIC per part de la Generalitat ha rebut 661 ofertes -un increment del 51% respecte l’anterior Acord-, i comportarà un volum de contractació de gairebé 80 milions d’euros anuals.

Imatge de l'acte públic Avui ha tingut lloc l’acte públic de comunicació de les empreses que han acreditat la solvència tècnica i financera mínima requerida en el nou concurs de serveis TIC que, inclosos en el nou Acord marc, seran d’ús per als diferents departaments i ens de la Generalitat de Catalunya. Les empreses acreditades continuaran el procés de selecció que culminarà amb l’adjudicació definitiva el el 9 de desembre de 2008. Els serveis TIC esmentats comprenen la realització, instal·lació, manteniment, i gestió de programes de tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes dins el calendari d’execució d’aquest Acord, llançat per la Generalitat el passat mes d’agost, s’han rebut 661 ofertes de 208 empreses, -la qual cosa suposa un augment d’ofertes del 51% respecte l’anterior Acord marc, de l’any 2004- que han presentat un total de 169 licitacions. Aquestes ofertes permetran a les empreses acreditades contractar serveis TIC valorats en gairebé 80 milions d’euros anuals.

L’augment d’empreses participants (208; amb un increment respecte l’anterior acord marc del 14%) demostra la gran acollida que ha tingut l’Acord marc, en obrir el ventall de recepció d’ofertes a empreses que, o bé per volum de contractació o per la seva especialització, restaven fins ara excloses d’aquesta mena de concursos públics. En especial, s’ha buscat potenciar el mercat de les petites i mitjanes empreses especialitzades en TIC, tot permetent-les treballar per a la Generalitat per la seva qualitat, coneixement, experiència i excel·lència. D’aquesta manera s’ha volgut impulsar el teixit empresarial TIC i la innovació, que és una característica del mercat català d’aquest sector.

En aquest sentit, el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha declarat que “les tendències globalitzadores i dificultats dels mercats fan que sigui més necessari que mai que les eines d’adquisició de la Generalitat contemplin i incorporin les PIMES catalanes. En aquest Acord marc hem estat innovadors en molts aspectes, però és aquest en concret del que estem més satisfets, en base a la resposta que hem rebut”. Bosch també ha assenyalat que “Des del Govern estem impulsant la maduresa i la qualitat de les empreses TIC catalanes amb el programa PIMESTIC l’adopció de les TIC a les pimes catalanes, amb la certesa que les TIC incrementen la competitivitat del teixit industrial català”.

Font: STSI

Anuncios

El Govern impulsa el programa Enginycat per afrontar la manca enginyers

Segons un estudi de la FOBSIC encarregat per l’STSI, la necessitat de professionals en enginyeria s’incrementarà a un ritme de l’1,2% anual.

Presentació EnginycatSegons dades elaborades pel Comissionat per a Universitats i Recerca a partir d’estudis europeus, el dèficit actual acumulat de professionals en enginyeria a Catalunya  és de 12.500 enginyers. Prenent com a referència les xifres dels països europeus més avançats (Alemanya, Suècia, Finlàndia, Holanda,…), Catalunya hauria de tenir 128.000 professionals de l’enginyeria enfront els 98.000 que s’estima que hi ha actualment.
Paral·lelament, segons un estudi realitzat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), mentre la necessitat de professionals en enginyeria s’incrementarà a un ritme de l’1,2% anual, la davallada de titulats és del 3%.

Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha impulsat el programa Enginycat, que van presentar en conferència de premsa els consellers d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet; el de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs; el d’Educació, Ernest Maragall; i el secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Eugeni Villalbi.

Enginycat té com a objectiu impulsar les enginyeries i les vocacions en l’àmbit cientificotècnic i té un pressupost de més de 3 milions d’euros per a 2008 i 2009. És un programa multidisciplinari executat tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que té com a objectius principals atreure més joves als estudis tècnics, millorar els resultats acadèmics dels estudiant d’enginyeries i l’encaix laboral entre oferta i demanda, perfeccionar l’educació científica i tècnica en l’àmbit preuniversitari i fomentar sinergies entre el sector públic i privat.

Trobada Empresarial del sector de TI-programari entre l’Índia i Espanya

Trobada amb empreses de la Indústria del Programari de la Índia, patrocinat per l’Ambaixada de la Índia a Espanya, que es celebra el dia 3 de novembre a Madrid.

L’objectiu de l’esdeveniment és desenvolupar col•laboracions empresarials amb empreses espanyoles en les àrees de: Consultoria tecnològica, Programari Factories, Serveis IT (ITES) i Desenvolupament i Gestió de Sistemes ERP /SCM /BPM  /CAD /CAM.

Durant la Trobada Empresarial del sector de TI-programari entre l’Índia i Espanya es poden mantenir reunions individuals pre-organitzades segons perfils amb 15 empreses capdavanteres de programari i serveis de TI de la Índia (Veure llistat preliminar)

Per a registrar-se o si vol major informació, no dubti a contactar amb Loida García en el 91 334 60 02, via e-mail en la següent adreça: esc@ivc.es, o a través d’Internet: http://esc.ivc.es

Nou Tribunal Arbital especialitzat en Informàtica

El nou Tribunal Arbrital

“El Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya es una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutina als i les Enginyers/es en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, vetllant per un adequat exercici de la professió.

El Col•legi té la ferma voluntat d’ésser un referent dins del sector a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, guiat pels objectius de garantía i servei pels que va ser creat pel Parlament de la Generalitat de Catalunya, i aprofitant l’experiència obtinguda amb el servei de peritatges que ofereix des de la seva creació, ha impulsat dues iniciatives per a reduir els conflictes o l’impacte dels mateixos en el sector: la coordinació i direcció del llibre “Manual de Gestió i Contractació Informàtica” i la creació a l’abril de 2005 del Tribunal Arbitral.

Mentre que la primera iniciativa cerca evitar que es produeixin conflictes en la contractació informàtica, la segona ofereix una via idònia de resolució dels mateixos quan són inevitables.

L’arbitratge és una forma de resolució de conflictes alternativa a la justícia ordinària que es caracteritza per una major agilitat, flexibilitat i economia. Tot i que tradicionalment l’arbitratge ha estat poc arrelat en el mon llatí en general, la cultura de l’arbitratge, està cada cop més estesa. En el cas del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya l’arbitratge institucional d’equitat que ofereix el Col·legi fa veler la seva independència i solvència per a obtenir la major imparcialitat i qualitat dels laudes dictats.

La rapidesa i agilitat no resten fermesa als laudes, que a l’empara de la Llei d’Arbitratge 60/2003 de 23 de desembre de 2003, obtenen la força d’una sentència ferma, esdevenint “cosa jutjada” un cop exhaurits els terminis d’impugnació que marca la mateixa llei, sent únicament anul•lables per motius formals mitjançant recurs davant l’Audiència Provincial.

Sent a més els àrbitres experts en la matèria, es fa innecessària la participació de perits en la majoria dels casos, cosa que afavoreix una major economia, qualitat tècnica i justícia dels laudes.

Per a sotmetre’s a l’arbitratge institucional d’equitat del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya cal incloure en la contractació la seva clàusula arbitral, o en el seu defecte, poden ambdues parts sotmetre’s al mateix de forma voluntària a posteriori inclús un cop descobert el conflicte.”

Per sol·licitar aquest servei, cal adreçar-se a la secretaria del nostre Col·legi:

Si voleu podeu consultar els següents documents relacionats:

El nou Tribunal es presenta a la Generalitat

Una delegació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, encapçalada pel seu degà, Antoni Rodríguez i constituïda pels coordinadors del nou Tribunal, Joaquim Anguas i Eduard Elias i pel director del Col.legi, Alfons Rubio, va presentar al secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, el nou Tribunal Arbitral que es converteix en referent a Europa per la seva especialització.

La STSI a informat en el seu butlletí: “Després d’assistir a l’explicació dels objectius i funcionament d’aquest organisme d’arbitratge independent, Bosch va felicitar el col·legi per aquesta iniciativa, que va valorar molt positivament “perquè fa augmentar la confiança sobre el sector de les TIC i situa Catalunya al costat dels països capdavanters en aquest àmbit, ja que és resultat de la maduresa del sector i de la vocació de servei de les institucions públiques catalanes”.

Antoni Rodriguez de La Torre, degà del Col.legi ha declarat: ““amb la incorporació de la clàusula d’arbitratge en els mecanismes de contractació pública del nou Acord Marc de Serveis TIC i del pla PIMESTIC,  la Generalitat està ajudant al desenvolupament del sector TIC  a Catalunya mitjançant la creació d’un marc de relacions de confiança en el que els conflictes són resolts amb major agilitat, menor temps i de forma més econòmica que amb la justícia ordinària, al mateix temps que apropa Catalunya a les pràctiques habituals dels països anglosaxons, líders del nostre sector”.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya presenta a Jordi Bosch la iniciativa del nou Tribunal Arbitral

Una delegació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, encapçalada pel seu degà, Antoni Rodríguez, va presentar al secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, el nou Tribunal Arbitral, un servei de mediació i arbitratge que ofereix el col·legi com a alternativa a la justícia ordinària en la resolució de conflictes relacionats amb la prestació de serveis TIC.

Després d’assistir a l’explicació dels objectius i funcionament d’aquest organisme d’arbitratge independent, Bosch va felicitar el col·legi per aquesta iniciativa, que va valorar molt positivament “perquè fa augmentar la confiança sobre el sector de les TIC i situa Catalunya al costat dels països capdavanters en aquest àmbit, ja que és resultat de la maduresa del sector i de la vocació de servei de les institucions públiques catalanes”.

En aquest sentit, Bosch ha avançat l’aplicació d’aquesta bona pràctica en els programes i iniciatives que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Infomació (STSI), com ara el pla PIMESTIC, mitjançant la divulgació d’aquest servei d’arbitratge entre les pimes. També ha anunciat que l’STSI incorporarà la clàsula del servei d’arbitratge en els mecanismes de contractació pública de serveis TIC inclosos dins del nou Acord marc de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya.

Font: STSI

Sun i el PIC creen a barcelona un centre de referència en l’emmagatzematge massiu de dades científiques

Sun Microsystems i el Port d’Informació Científica (PIC) creen a Barcelona un Centre de Referència en Emmagatzematge Massiu de Dades Científiques per donar suport a comunitats internacionals d’investigació.

El centre té una capacitat d’emmagtzematge magnètic d’un petabyte (un milió de gigabytes) amb la possibilitat de doblar anualment aquesta capacitat, per donar suport a les creixents necessitats de gestió de dades amb que es troben els científics, entre ells els de l’accelerador Large Hadron Collider (LHC) del CERN.

Situat a la Universitat Autònoma de Barcelona, i fruit de la col·laboració entre el Ministerio de Ciencia e Innovación – per mitjà del CIEMAT i del Programa Nacional de Física de Partícules- i la Generalitat de Catalunya – per mitjà del DIUE i de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) – el PIC és, des de desembre de 2003, el Centre Regional de nivell Tier-1 a Espanya, per al processament i emmagatzemament de dades de l’accelerador de partícules més gran de món, l’LHC (Large Hadron Collider) que, des del CERN (Laboratori Europeu per a la Física de Partícules) – a Ginebra, Suïssa-, s’encarrega de reproduir condicions similars a les que es van produir al Big Bang per permetre als investigadors estudiar els orígens de la matèria. En aquests moments, el PIC està compartint amb el CERN un cabdal de dades de 10 gigabits per segon.

Amb aquest acord, Sun Microsystems concedeix al PIC la categoria de Centre de Referència Sun en Emmagatzematge Massiu de Dades Científiques a escala mundial. Com explica Manuel Delfino, director del PIC, “es tracta d’un pas important perquè el PIC pugui complir amb el seu objectiu de servir com a centre coordinador de computació científica en un entorn massiu de dades, en especial les produïdes pel LHC. Els servidors de dades Sun operats pel PIC estan integrats a la Grid mundial mitjançant programari escrit en Java. Dins d’aquest entorn, és necessari mantenir fiabilitats i rendiments operatius sense precedents, tot emprant tècniques que explorarem conjuntament amb Sun Microsystems”

Per a Josep Fígols, director de l’àrea Nordest de Sun Microsystems Ibérica, i membre del Consell Assessor del COEIC,  “és enormement gratificant per a nosaltres formar part d’aquest projecte amb el PIC que, des de la seva seu a Barcelona, té grans perspectives d’ampliar el seu radi d’acció a d’altres disciplines científiques, ampliant aquesta gran capacitat d’emmagatzematge a la recerca en materies com l’enginyeria mecànica, la cosmologia, l’astrofísica o la medicina, entre d’altres.”

Emmagatzematge massiu de dades, programari de Virtualització i Gestió Integral

El centre disposa de servidors de disc Sun Fire X4500, sistema operatiu obert Solaris i tecnologia de software de virtualització i gestió integral Sun xVM Ops Center, tot constituïnt sol·lucions amb el màxim rendiment, fiabilitat i facilitat de desenvolupament i operació per a les tasques de superemmagatzematge requerides pel LHC. En el marc de l’acord es contempla igualment que el PIC pugui beneficiar-se dels programes “Early Acces” (en el cas de programari) i “Beta Testing” (en el cas del maquinari) de Sun Microsystems, la qual cosa garantitza al PIC l’accés directe als més alts nivells d’enginyeria de Sun Microsystems, així com participar en la petició de noves funcionalitats segons requereixin les necessitats.

Un referent mundial en tecnologia Grid Computing.

A més del treball clau amb el LHC, cal destacar que el PIC coordina el centre d’operacions per a Espanya i Portugal de la infrastructura Grid internacional EGEE (Enabling Grid for E-SciencE) cofinanciada pel Programa Marc en R+D de la Unió Europea, per la qual cosa passa a ser considerat com una de les principals referències en Grid Computing d’Espanya.

Com explica Delfino, “la tecnologia Grid Computing és aquella que, d’una manera molt similar a com s’estructuren les xarxes elèctriques, sorgeix de diversos centres de processament de les dades principals i, com un raïm, va interconectant els ordinadors amb els que treballen centenars d’investigadors en diferents països. Així, es pot emmagatzemanr i gestionar un enorme volum de dades en diversos centres repartits per tot el món, fer un processament d’aquestes dades i, posteriorment, proporcionar, de manera globlal i a cada investigador, les dades que requereix per a la seva recerca. D’aquesta manera s’agilitza en gran mesura la feina de l’investigador”.

El PIC està considerat com a estratègic per les institucions que l’han potenciat, creat i desenvolupat. En aquest sentit, les inversions són d’uns 2 milions d’euros per any. Un equip de més de 25 professionals altament qualificats vetlla per l’operació dels serveis, aconseguint una de les fiabilitats més elevades d’entre els 11 centres Grid Tier-1 que hi ha arreu del món. La Comissió Gestora que governa el PIC compta entre els seus membres a la Comissionada per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, als Directors del CIEMAT i l’IFAE, i al Vicerector de Projectes Estratègics de la UAB.

Més informació sobre el LHC a: http://lhc.web.cern.ch/lhc/
Més informació sobre el CERN a: http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Més informació sobre el PIC a: http://www.pic.es

Antonio Rodríguez de la Torre, nou Director d’Operacions de Digital Parks

Antonio Rodríguez de la Torre (Badalona, 1968) ha assumit la Direcció d’Operacions de Digital Parks, companyia de serveis de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, en el marc del nou enfoc empresarial i de posicionament com proveïdor global TIC.

“Anem a ampliar i millorar la nostra gamma de serveis de suport TIC per a empreses i Administracions; per a això, estem incorporant procediments estandarditzats sobre la base de ITIL així com personal tècnic especialitzat que garanteixi als clients un servei 24×7 de qualitat”, afirma Rodríguez en la seva nova responsabilitat.

“Per fer realitat l’ambiciós pla de creixement de Digital Parks en els pròxims anys anem a enfortir encara més la nostra infraestructura de Data Center, combinant-lo amb uns serveis àgils i flexibles per als nostres clients”. La seguretat, les comunicacions i l’enfoc a projectes són tres dels aspectes clau que Rodríguez va a desenvolupar al costat del seu equip tècnic, liderat per Ángel Nieva, com Service Manager, i David Mataró, com Project Manager.

Antonio Rodríguez de la Torre és, des de març de 2006, Degà del Col·legi Oficial de Ingenieria Informàtica de Catalunya (COEIC). Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), és també Màster en Màrqueting i Direcció Comercial per la UPC i està cursant el Executive MBA en l’Institut d’Empresa. Compta a més amb certificacions en ITIL, Security Systems, Qualitat (EFQM) i Direcció de Projectes informàtics.

Després d’iniciar la seva marxa en el sector TIC com Tècnic de Sistemes en Metrolico i Director Tècnic en CyberMedia, va anar entre 1998 i 2000 Director de l’Àrea de Mètodes i Sistemes en el Institut Català de Tecnologia (ICT). L’any 2000 es va incorporar a gedas Iberia com Director de Projectes en les àrees de eBusiness i Serveis Professionals, per ser posteriorment Director d’Operacions en l’Àrea de Tributs de T-Systems Iberia entre els anys 2006 i 2008.

Font: El Economista