El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya visita ORACLE

logo-llull-bo2

oralogo_es1

El passat divendres, el director del Col·legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Alfons Rubio, va tenir una interessant reunió amb la plantilla d’ ORACLE de Barcelona.

La trobada s’emmarca en el programa de visites que el Col·legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya ha iniciat amb les empreses i entitats que formen part del seu Consell Assessor, amb objectiu d’informar detalladament sobre la seva activitat.

Alfons Rubio va ser rebut per Felix Monedero, Director d’ Oracle a Catalunya i membre del Consell Assessor, i posteriorment es va iniciar una presentació de la institució, le seves activitats, estratègies i programes a un nodrit grup de la plantilla d’ Oracle.

icoeic-oracle-mage_0901

La jornada va finalitzar amb un torn de preguntes en el qual va participar, activament tot el grup, expresant els problemes i preocupacions dels professionals del sector informàtic i dels enginyers en especial.

L’STSI presenta el primer estudi sobre el sector TIC a Catalunya

L’informe, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), fa una anàlisi detallada de la situació actual del mercat de les TIC a Catalunya i una previsió de la seva evolució fins al 2010.

El responsable d’aquest estudi és Francesc Miralles, membre del Consell Assessor del COEIC, que en primícia va presentar una versió preliminar a la darrera sessió plenària del Consell Assessor.

L’estudi proporciona una avaluació quantitativa que permet conèixer amb detall la distribució i dimensió del mercat TIC a tot el territori català, i ofereix un nivell de concreció i segmentació que possibilita el disseny i la promoció d’iniciatives per a la consolidació i creixement del sector a Catalunya. En aquest sentit, l’informe destaca el subsector de les comunicacions com el més significatiu en termes de producció dins el sector TIC actual i apunta com a subsector amb més potencial de creixement el dels serveis TIC.

Més informació: www.fobsic.org

La manca de Professionals en el Sector

Durant el próxims mesos el Consell Assessor treballarà sobre aquest tema per desenvolupar un document de consens entre tots el actors del sector de les TIC a Catalunya sobre les causes del problema, les propostes de sol.lució i/o millora i els plans d’accions necessaris per reconduir la tendència tant a mig com a llarg plaç.

professional1.jpg

Veure la presentació realitzada per Juan José Giménez, Vicedegà de Presidència i coordinador del Pla d´impuls profesional del COEIC.

pdf_icon.jpg Presentació Pla d’Impuls Professional.

El COEIC constitueix el seu Consell Assessor

El 25 d’Octubre de 2007 es va constituir el Consell Assessor del nostre col•legi, com a màxim òrgan consultiu. Aquest està integrat per les Entitats afins al COEIC (AiPro, ACTUI, ACIFP, CatPL, CatEI, Club innovació de Sitges I la Plataforma TIC ) i pels principals representants de la Administració, Universitats, empreses i associacions del sector de la informàtica.

foto_membres_ca4.jpg

Veure membres del Consell Assessor, dels quals s’ha nomenat a José Cabrera com al seu President i màxim representant i a Alfons Rubio com a Secretari.

En aquesta primera sessió plenària esdevinguda a La Salle de Barcelona, Antoni Rodríguez de la Torre, Degà del COEIC, va informar als membres del Consell Assessor sobre l’estratègia i activitats del col•legi, com a entitat que actua com a lligam entre empreses, organitzacions i professionals per vertebrar les necessitats del sector de les TIC a Catalunya, amb un tarannà obert e integrador donant cabuda a tots el professionals que desenvolupen la seva carrera en aquest sector. Per tant, el COEIC juga un paper fonamental com a instrument de consens, impulsor de les tecnologies i principalment de les persones que fan possible la seva aplicació als negocis, assolir els objectius a les organitzacions, i a la seva utilització a la societat en general.

Antoni Rodríguez va informar al Consell Assessor sobre les Entitats afins al COEIC i sobre els plans transversals impulsats I liderats pel Col.legi com són: Pla d´Impuls professional, Pla de productivitat informàtica i digitalització de PIMES, Pla de Acreditació professional y Pla de creació del Museu de la informática de Catalunya.

José Cabrera, President del Consell, va realitzar el discurs inaugural on va exposar la seva visió sobre el moment actual que representa tot un repte amb totes les evolucions tecnològiques, canvis de comportament social i relacional, la globalització i la responsabilitat social corporativa, que aboca a un canvi de paradigma de la era digital, on s’han de trobar nous mètodes de treball i aprenentatge.

Posteriorment, Juan José Giménez, Vicedegà de Presidència I coordinador del Pla d´impuls profesional del COEIC, va realitzar una ponència sobre la posible manca de professionals d’informàtica, que pot suposar un fre a l’expansió del sector a Catalunya.

Aquest és el tema prioritari, donada la seva rellevància e impacte, sobre el qual treballarà el Consell Assessor durant el pròxims mesos i que obtindrà com a resultat un document de consens entre tots el actors del sector de les TIC a Catalunya sobre les causes del problema, les propostes de sol.lució i/o millora i els plans d’accions necessaris per reconduir la tendència tant a mig com a llarg plaç.

La sessió va finalitzar amb un debat moderat per Alfons Rubio en el que van participar els membres del Consell Assessor expressant les seves opinions i visions, i a on es va confirmar encara més que realment és un tema important sobre el qual s’han desenvolupar plans d’actuació estructurals.

Veure Programa de l’acte pdf_icon.jpg.