La Generalitat rep una xifra rècord d’ofertes per a la contractació de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació

El nou Acord marc posat en marxa pel Govern per gestionar l’adquisició de serveis TIC per part de la Generalitat ha rebut 661 ofertes -un increment del 51% respecte l’anterior Acord-, i comportarà un volum de contractació de gairebé 80 milions d’euros anuals.

Imatge de l'acte públic Avui ha tingut lloc l’acte públic de comunicació de les empreses que han acreditat la solvència tècnica i financera mínima requerida en el nou concurs de serveis TIC que, inclosos en el nou Acord marc, seran d’ús per als diferents departaments i ens de la Generalitat de Catalunya. Les empreses acreditades continuaran el procés de selecció que culminarà amb l’adjudicació definitiva el el 9 de desembre de 2008. Els serveis TIC esmentats comprenen la realització, instal·lació, manteniment, i gestió de programes de tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes dins el calendari d’execució d’aquest Acord, llançat per la Generalitat el passat mes d’agost, s’han rebut 661 ofertes de 208 empreses, -la qual cosa suposa un augment d’ofertes del 51% respecte l’anterior Acord marc, de l’any 2004- que han presentat un total de 169 licitacions. Aquestes ofertes permetran a les empreses acreditades contractar serveis TIC valorats en gairebé 80 milions d’euros anuals.

L’augment d’empreses participants (208; amb un increment respecte l’anterior acord marc del 14%) demostra la gran acollida que ha tingut l’Acord marc, en obrir el ventall de recepció d’ofertes a empreses que, o bé per volum de contractació o per la seva especialització, restaven fins ara excloses d’aquesta mena de concursos públics. En especial, s’ha buscat potenciar el mercat de les petites i mitjanes empreses especialitzades en TIC, tot permetent-les treballar per a la Generalitat per la seva qualitat, coneixement, experiència i excel·lència. D’aquesta manera s’ha volgut impulsar el teixit empresarial TIC i la innovació, que és una característica del mercat català d’aquest sector.

En aquest sentit, el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha declarat que “les tendències globalitzadores i dificultats dels mercats fan que sigui més necessari que mai que les eines d’adquisició de la Generalitat contemplin i incorporin les PIMES catalanes. En aquest Acord marc hem estat innovadors en molts aspectes, però és aquest en concret del que estem més satisfets, en base a la resposta que hem rebut”. Bosch també ha assenyalat que “Des del Govern estem impulsant la maduresa i la qualitat de les empreses TIC catalanes amb el programa PIMESTIC l’adopció de les TIC a les pimes catalanes, amb la certesa que les TIC incrementen la competitivitat del teixit industrial català”.

Font: STSI

Anuncios

El Govern impulsa el programa Enginycat per afrontar la manca enginyers

Segons un estudi de la FOBSIC encarregat per l’STSI, la necessitat de professionals en enginyeria s’incrementarà a un ritme de l’1,2% anual.

Presentació EnginycatSegons dades elaborades pel Comissionat per a Universitats i Recerca a partir d’estudis europeus, el dèficit actual acumulat de professionals en enginyeria a Catalunya  és de 12.500 enginyers. Prenent com a referència les xifres dels països europeus més avançats (Alemanya, Suècia, Finlàndia, Holanda,…), Catalunya hauria de tenir 128.000 professionals de l’enginyeria enfront els 98.000 que s’estima que hi ha actualment.
Paral·lelament, segons un estudi realitzat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), mentre la necessitat de professionals en enginyeria s’incrementarà a un ritme de l’1,2% anual, la davallada de titulats és del 3%.

Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha impulsat el programa Enginycat, que van presentar en conferència de premsa els consellers d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet; el de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs; el d’Educació, Ernest Maragall; i el secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Eugeni Villalbi.

Enginycat té com a objectiu impulsar les enginyeries i les vocacions en l’àmbit cientificotècnic i té un pressupost de més de 3 milions d’euros per a 2008 i 2009. És un programa multidisciplinari executat tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que té com a objectius principals atreure més joves als estudis tècnics, millorar els resultats acadèmics dels estudiant d’enginyeries i l’encaix laboral entre oferta i demanda, perfeccionar l’educació científica i tècnica en l’àmbit preuniversitari i fomentar sinergies entre el sector públic i privat.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya presenta a Jordi Bosch la iniciativa del nou Tribunal Arbitral

Una delegació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, encapçalada pel seu degà, Antoni Rodríguez, va presentar al secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, el nou Tribunal Arbitral, un servei de mediació i arbitratge que ofereix el col·legi com a alternativa a la justícia ordinària en la resolució de conflictes relacionats amb la prestació de serveis TIC.

Després d’assistir a l’explicació dels objectius i funcionament d’aquest organisme d’arbitratge independent, Bosch va felicitar el col·legi per aquesta iniciativa, que va valorar molt positivament “perquè fa augmentar la confiança sobre el sector de les TIC i situa Catalunya al costat dels països capdavanters en aquest àmbit, ja que és resultat de la maduresa del sector i de la vocació de servei de les institucions públiques catalanes”.

En aquest sentit, Bosch ha avançat l’aplicació d’aquesta bona pràctica en els programes i iniciatives que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Infomació (STSI), com ara el pla PIMESTIC, mitjançant la divulgació d’aquest servei d’arbitratge entre les pimes. També ha anunciat que l’STSI incorporarà la clàsula del servei d’arbitratge en els mecanismes de contractació pública de serveis TIC inclosos dins del nou Acord marc de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya.

Font: STSI

Debat sobre el nou Marc de contractació amb la Generalitat

El passat 10 de Setembre es va mantenir una sessió de treball per tractar el nou Acord marc de serveis TIC entre la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) de la Generalitat de Catalunya amb representats del COEIC, les entitats afins al col.legi CatPL i CatEI, en un acte al que si li va donar la benvinguda a ASEITEC (Associació d’Empreses d’Informàtica i Telemàtica de Catalunya).

L’acte ha estat presentat per Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i Domingo Olmos, Vicedegà de Relacions amb les Empreses del COEIC que va excusar a Antoni Rodriguez, Degà del COEIC, per la seva impossibilitat d’assistir a l’acte.

Jordi Bosch va fer un repàs de la evolució del serveis TIC a la Generalitat des de la primera externalització global fins al present Acord Marc en el qual es marca com a principals objectius la qualitat dels serveis i potenciar les petites i mitjanes empreses catalanes amb el sistema de homologacions per franges i aflorant la subcontractació.

Domingo Olmos va agrair la invitació de la Generalitat a debatre les condicions del nou Acord marc i va felicitar als responsables de STSI la valentia i esforç polític per aquesta evolució que fa que la Generalitat de Catalunya tingui avui el sistema de contractació de serveis TIC més avançat de tot el territori espanyol. Tanmateix va transmetre els dubtes que ha recollit el col.legi per part de les empreses catalanes que consideren certs aspectes del nou Acord millorables per potenciar realment les pimes. En qualsevol cas, el COEIC seguirà el procés i emetrà la seva postura oficial en funció de la evolució i els resultats a final del primer any de vigència del nou Acord marc, així com de la consideració d’incorporar les propostes de millora que realitzin les empreses catalanes.

Per part de la Generalitat van participar Josuè Sallent, director general de la Societat de la Informació i membre del Consell Assessor del COEIC; i Tomàs Roy, director de l’Àrea de Qualitat, Seguretat i Relació amb Proveïdors del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. I per part de les entitats Albert Calvet, President de CatPL; Jordi Marin, President de CatEI; Paul Reverter, Vicepresident de CatEI i Juanjo Jiménez, Vicepresident de CatPl coordinadors de les comissions tècniques que ha analitzat el nou Acord Marc; conjuntament amb altres representants d’aquestes entitats. Per part de ASEITEC van participar Abrham Arcos y Xavier Martin, membres de la seva Junta.

El debat, que va ser realment constructiu i es va parlar amb total confiança i transparència, es va centrar en les possibilitats de les pimes catalanes del sector TIC per resultar homologades i els representants de les empreses van exposar tant els aspectes que consideren positius como aspectes de difícil acompliment per part de les pimes. Les diferents propostes de millora es faran arribar a STSI per al seu estudi i possible incorporació en futures versions del nou Acord marc.

Finalment, Jordi Bosch va considerar que la primera fita que és el resultat de la homologació es considerarà positiva si s’homologuen els bons proveïdors actuals, si afavoreix el desenvolupamente del sector TIC a Catalunya i si hi ha un mix raonable entre empreses grans i pimes entre les empreses homologades.

Beques de programari lliure 2008

El programa d’ajuts per a projectes de programari lliure és orientat a fomentar que els estudiants de Catalunya participin en el desenvolupament d’aquest tipus de programari i ho facin de la mà d’aquelles persones que hi estan treballant des d’una perspectiva professional o acadèmica.

Molts projectes importants de programari lliure han sorgit de l’àmbit acadèmic, especialment de les universitats, però, tot i amb això, els plans d’estudi que es segueixen a la major part d’escoles d’informàtica no tenen presents els models de desenvolupament que es fan servir en l’elaboració dels productes de programari lliure. Això fa que les empreses que treballen amb aquests productes i que tenen una participació més o menys activa en la seva comunitat es trobin, sovint, amb la dificultat de trobar professionals amb coneixement d’aquesta forma de treballar.

D’altra banda, la primera barrera que es troba un nou desenvolupador per començar a col·laborar en un projecte de programari lliure és el total desconeixement del funcionament de la seva comunitat i de com s’hi pot participar i això es pot evitar si aquest primer contacte es fa de la mà d’algú que ja en formi part.

És per això que, tot i inspirant-nos en el model del Google Summer of Code, que s’ha mostrat d’èxit des de la seva primera edició l’any 2005, us presentem aquest programa d’ajuts per a projectes de programari lliure. Els principals objectius d’aquest programa són contribuir al desenvolupament d’aquests projectes i fer-ho amb estudiants de casa nostra, que d’aquesta manera s’habituïn a treballar en aquests entorns i els faciliti un accés tutelat a les seves comunitats.

Es busquen!

Empreses que estiguin treballant en projectes de programari lliure
Estudiants que vulguin treballar en projectes de programari lliure
50.000 € en recompenses

Més informació: Lafarga.cat

L’STSI presenta el nou acord marc de serveis TIC a representants del COEIC, CatPL, CatEI i ASEITEC

Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del nou Acord marc de serveis TIC per als departaments de l’Administració de la Generalitat i per a les entitats participants en el sistema central d’adquisicions van ser publicats el passat 20 d’agost, obrint així el procediment de licitació de les empreses per acreditar-se com a proveïdores de serveis TIC a la Generalitat. Arran d’aquesta publicació, i per tal de resoldre els dubtes que puguin tenir els empresaris, l’STSI s’ha reunit amb representants del Col.legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEIC), l’Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica (CatEi), l’Associació Catalana d’Empreses per al Programari Lliure (CatPL) i l’Associació d’Empreses d’Informàtica i Telemàtica de Catalunya (ASEITEC).

L’acte ha estat presentat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch; el vicedegà de relacions institucionals amb les empreses del COEIC, Domingo Olmos; el director general de la Societat de la Informació i membre del Consell Assessor del COEIC, Josuè Sallent i el director de l’Àrea de Qualitat, Seguretat i Relació amb Proveïdors del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Tomàs Roy.

El nou acord busca potenciar el mercat de les petites i mitjanes empreses -d’entre 50 i 100 treballadors- especialitzades en el sector TIC permetent-les treballar per a la Generalitat de Catalunya per la seva qualitat, coneixement, experiència i excel·lència. D’aquest manera es vol impulsar el teixit empresarial TIC i la innovació, que és una característica del mercat català d’aquest sector. En total, s’acreditaran un màxim de 290 empreses que, en primera instància, hauran de demostrar solvència tècnica i financera. Després se’n valoraran els coneixements, la metodologia, la inversió en R+D+I i la seguretat. Les acreditacions tenen una validesa d’un any, després del qual es tornarà a convocar el procés d’acreditació.

L’acord, que vol incidir en la contractació de serveis TIC per valors d’entre 60.000 € i 2 milions d’euros, divideix els serveis a prestar en quatre grans lots, incorpora per primera vegada un lot de Consultoria TIC. D’altra banda, el lot de Serveis de Desenvolupament i Manteniment d’Aplicacions es diversifica en dues categories excloents segons les empreses vulguin optar a licitacions majors o menors a un import -200.000 euros en uns casos i 150.000 euros en d’altres.

Una altra novetat de l’Acord marc és la prohibició de subcontractar serveis en ofertes de fins a 200.000 euros. Per imports superiors, i en cas que sigui necessari, només estarà permès de subcontractar serveis a empreses que també estiguin acreditades i fins un màxim del 30% de l’import.

Font: Generalitat de Catalunya – Societat de la Informació

L’atapeït curs de Bosch

El nou acord marc per gestionar l’adquisició de serveis TIC per part de la Generalitat, que donarà més oportunitats a les pimes catalanes a l’incidir en la contractació de serveis entre 60.000 euros i dos milions d’euros, ha tancat el curs escolar 2007-2008 en matèria d’informàtica. Després de l’aturada d’agost, el nou curs arribarà carregat de molt treball per a la Secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació que dirigeix Jordi Bosch.

Es començarà amb l’anunci de l’empresa adjudicatària del contracte dels mòbils de la Generalitat, que s’anunciarà al setembre i que substituirà a l’actual, en mans de Orange des de 2003. Movistar, Vodafone i Orange, que són les tres companyies que estan licitant per aquest contracte, van presentar les seves ofertes a l’abril i des de llavors estan esperant el resultat final. Aquest contracte, un dels més importants aquest any a Europa, servirà per anar obrint boca del que encara quedarà per arribar.

“Els nostres objectius per a aquest curs són consolidar iniciatives que ja estan en marxa, com el pla Pimestic, que conta amb un pressupost de 20 milions d’euros per a quatre anys, i l’acreditació TIC; a més, volem llançar tots els contractes -com els de construcció de les torres- que estiguin relacionats amb el Pla Catalunya Connecta”, explica Jordi Bosch.

El pla, que pretén dur la banda ampla, la televisió digital terrestre i la telefonia mòbil als nuclis de població de més de 50 habitants i als polígons industrials -llevat de la TDT- fins a l’any 2010 s’ha convertit en una de les joies de la corona. Catalunya Connecta, que preveu la construcció de 356 torres de telecomunicacions per oferir aquests serveis, compte amb un pressupost total de 130 milions.

“És molt probable que el concurs ho guanyi Abertis perquè són moltes torres per ser gestionades per part d’un petit instal•lador”, diu l’alt càrrec de la Generalitat. Un projecte a llarg termini L’altre punt calent aquest curs arriba de la mà de l’operador neutre. El projecte, que pretén desplegar una xarxa de fibra òptica des de Barcelona que connecti a tots els ajuntaments i edificis públics, compte amb un pressupost d’uns 800 milions d’euros.

“L’operador neutre -assenyala Bosch- està en una fase d’anàlisi amb consultes amb Europa perquè quan es faci el contracte no tinguem dificultats”. I afegeix: “Fins a 2010 no estarà en marxa perquè els tràmits legals són lents, s’està analitzant si serà finançat en 20 o 30 anys, a quins preus, etc”.

Font: Expansión