Modelització Conceptual

Propera celebració de la “27th Internacional Conference on Conceptual Modeling (ER-2008)”, co-organitzada per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, a través del grup GMC (Grup de recerca en Modelització Conceptual de sistemes d’informació).

La conferència, que tindrà lloc a Barcelona entre els dies 20 i 23 d’octubre de 2008, té com a objectiu presentar i discutir la recerca actual i els usos relacionats amb la modelització conceptual de sistemes d’informació i sistemes software en general. Alguns dels temes que es tracten a la conferència són l’ús d’ontologies, el desenvolupament de mètodes i eines per l’especificació de models conceptuals i l’aplicació de la modelització conceptual en àrees com l’e-learning o la web semàntica, entre molts altres. El programa també inclou quatre cursos tutorials.

Trobareu tota la informació del congrés a: http://www.upc.edu/ER2008

Els col.legiats del COEIC que vulguin inscriure’s al congrés poden gaudir del preu “early” d’inscripció, fins a la data d’inici, el que suposa un 20% de descompte respecte del preu d’inscripció normal. Per fer efectiva la inscripció amb el descompte, en comptes de fer servir el sistema d’inscripció via web, caldrà enviar un missatge a registrationER2008@fib.upc.edu , des d’on es demanaran totes les dades a la persona interessada.

Anuncios

Plans de pensions i els plans de previsió assegurats

El conveni de col.laboració entre el COEIC i Banc Sabadell, permet als nostres col.legiats accedir a plans de pensions i de previsió assegurat amb condicions especials.

Actualment, els plans de pensions i els plans de previsió assegurats són els únics instruments financers que permeten deduccions fiscals directes, i d’aquesta manera contribueixen a reduir la factura amb Hisenda.

Les aportacions que es fan a aquests plans es dedueixen directament de la base imposable de l’IRPF, amb un màxim de 12.500 euros o el 50% dels rendiments nets de treball o activitats econòmiques, per a més grans de 50 anys, i de 10.000 euros o el 30% dels rendiments nets de treball o activitats econòmiques, fins als 50 anys d’edat.

A més de les deduccions realitzades d’acord amb els límits anteriors, els contribuents el cònjuge dels quals obtingui rendiments nets del treball inferiors a 8.000 euros es podran deduir les aportacions fetes a plans de pensions dels quals sigui partícip aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.000 euros anuals. Sens dubte, un dels millors productes per invertir els seus diners de manera segura, alhora que garanteix un important estalvi en el pagament d’impostos que pot arribar fins al 43% de la quantitat aportada.

Quin pla de pensions cal escollir?

És una de les preguntes bàsiques que ens hem de plantejar a l’hora de decidir-nos per un tipus de pla o un altre. La resposta vindrà determinada pel nivell de risc que s’estigui disposat a assumir i el temps que ens falti per a la jubilació.

Hi ha diferents categories de plans de pensions en el mercat, que es diferencien per la seva política d’inversió, i es poden trobar des de plans que inverteixen el 100% del seu patrimoni en renda variable fins a plans que només tenen inversions en renda fixa.

Per a aquells clients amb un perfil conservador o molt pròxim a la jubilació, que vulguin garantir el 100% del capital aportat i també el tipus d’interès que obtindran, la millor opció d’estalvi és el BS Pla Previsió Assegurat. Es tracta d’un pla que garanteix el capital i, a més a més, un tipus d’interès trimestral conegut per endavant. A més a més, des de l’1 de gener d’aquest any, és possible traspassar el saldo d’un pla de pensions a un pla de previsió assegurat i viceversa, sempre que la persona que vulgui fer el traspàs no estigui jubilada.

Per més informació, només cal posar-se en contacte amb qualsevol de les oficines del BancSabadell per a què els experts de BS puguin estudiar el seu cas particular i oferir-li el pla que més s’ajusti al seu perfil. Si ja disposa d’un pla de pensions o pla de previsió assegurat i se li acosta la jubilació, l’informarem sobre les diferents maneres de poder cobrar els seus diners i ajudar-lo a escollir aquella que s’ajusti més bé a les seves necessitats.

Nous programes formatius del curs 2008 – 09 de la Fundació UPC

Aquest curs hem ampliat els programes que imparteix la Fundació UPC als que els col.legiats podran beneficiar-se d’un 10% de descompte sobre l’import de la matrícula.

La Fundació UPC treballa per ser un centre d’excel·lència en la formació permanent i aquest curs ha incorporat nous programes, en format màster, postgrau, cursos d’especialització i seminaris. Els programes de més llarga durada es poden realitzar per moduls, als quals també apliquen les condicions especials esmentades.

Aquests programes estan agrupats en especialitats:

 • Arquitectura,
 • Economia i Gestió d’Empreses,
 • Enginyeria Civil,
 • Enginyeria i Tecnologia Industrial,
 • Enginyeria y Tecnologia del Medi Ambient,
 • Tecnologies de la Informació i Comunicació,
 • Urbanisme

Per obtenir més informació sobre els diferents programes pots consultar la web de la Fundació UPC o assitir a les sessions informatives.

Congrés Internacional d’Enginyeria Forense, INGEFOR-08

Entre els dies 6 i 10 d’octubre a Madrid és celebra el Primer Congrés Internacional d’Enginyeria Forense, INGEFOR-08, que se celebrarà a Madrid. Els col.legiats poden beneficiar-se d’un 30% de descompte

El congrés compta amb la notable presència d’il·lustres juristes en el nostre comitè científic, així com també de rellevants personalitats del món de la ciència que, treballant en equip, afermaran coneixements i experiències comúnes i milloraran procediments i processos de la Ciència Forense, per a benefici de la Justícia, en particular, i de la societat en general.

Joaquim Anguas, Vicedegà Tresorer del Col.legi, realitza la ponencia titulada “Tècniques de Reinici en Fred: Influència en la Pràctica de Diligències d’Entrada i Registre ” (el dimarts 7 a les 18:20h)

Més informació: www.cingefor.com

Propers cursos ATI Catalunya

Us presentem la relació dels propers cursos organitzats per l’ATI Catalunya, als qual els col.legiats del COEIC poden gaudir d’un 50% de descompte sobre l’import del curs:

Itil v3 Conversion (9 hores)
Del 6 al 13 d’octubre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Introducció a IT Governance (Cobit) (6 hores)
3 i 5 de novembre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Introducció ISO 20.000 (6 hores)
10 i 12 de novembre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Novetats Windows Server 2008 (6 hores)
17 i 19 de novembre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Novetats SQL Server 2008 (6 hores)
1 i 3 de desembre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Novetats Visual Studio 2008 (9 hores)
15 i 17 de desembre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Novetats en Exchange 2007 (6 hores)
20 i 22 d’octubre. Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h.

Més informació: http://www.ati.es/article.php3?id_article=1011

Informació i inscripcions: secrecat@ati.es / 93 412 52 35

Direcció de Projectes PMBOK®

El COEIC forma col.labora en la nova edició del Postgrau en Direcció de Projectes, corresponent al curs acadèmic 2008-09 que es realitza a la Escola Universitaria Gimbernat, centre adscrit a la UAB.

Próxim inici el 1 de novembre de 2008

Aquesta tercera edició del Postgrau presenta com a principals novetats, una intensificació en l’àmbit dels projectes TIC i de Sistemes d’Informació i la constitució d’un consell assessor empresarial, format per diferents empreses de serveis TIC, amb una amplia experiència en la gestió de projectes TIC, i que complementaran els continguts docents amb diferents presentacions de casos reals.

Durant tot el postgrau es treballaran i presentaran diferents eines de suport a la gestió de projecte per a cobrir els diferents passos en la gestió del “portfoli” de projectes com per exemple Microsoft Project Portfolio, Project Professional, Project Server, SharePoint i Groove,…així com d‟altres eines „open source‟.

 Finalment, s’ofereix un darrer mòdul, que complementa el treball dels anteriors i que està enfocat a la preparació de l‟examen per obtenir la certificació “Project Management Professional” del PMI. Tots els conceptes base i processos treballats en aquest postgrau estan basats en el “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) del Project Management Institute (PMI) i en els standards d‟aquesta organització (The Standard for Portfolio Management, Practice Standard for Work Breakdown Structure, Practice Standard for Schedule,…)
 
pdf_icon.jpg Consultar el programa.
 
Dirigit a:
Directors i responsables de Sistemes d‟Informació, Informàtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Caps de projectes, gerents, directius i consultors d‟àrees TIC que treballin en projectes
 
Matriculació: 1.900 €/alumne amb un 10% de descompte per a col.legiats i membres d’organitzacions afins als COEIC.
 
Titulació: Diploma de Postgrau expedit per les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà (adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona). 
 
Calendari i Horari: Dilluns i dimecres, de les 18:30 a les 21:30. Inici el 1 de novembre de 2008
 
Informació i inscripcions: Sra. Núria Aragón Escoles Univ. Gimbernat i Tomàs Cerdà. Telf: 93 589 37 27 (Ext 4). Email: informatica@cesc.es

Postgrau de Competències Directives

L’ATI (Asociación de Técnicos de Informática) – Catalunya organitza juntament amb la Fundació de la UPC, la quarta edició del curs de postgrau: Competències Directives per als professionals tècnics a les organitzacions.

Tot professional forma part d’un equip de treball o un projecte, primer desenvolupant rols tècnics i després com a responsable de l’equip o del projecte. El fet de disposar d’uns bons coneixements tècnics no és suficient per tenir un bon desenvolupament tant personal com professional, ja que són necessàries competències directives per promocionar, dirigir i gestionar un equip o un projecte.

Els objectius del postgrau son:

 • Identificar, potenciar i desenvolupar les competències per assolir un millor desenvolupament personal i professional.
 • Assolir la direcció d’equips.
 • Millorar l’empleabilitat dels professionals.
 • Donar pautes d’autoconeixement i millora personal i professional. Diagnòstic dels punts forts i febles. Coaching. Feedback 360º.

A més a més de continuar dissenyant un pla de millora personal exclusiu pels alumnes (Coaching personal i professional), aquest any el programa del curs s’estructura en els mòduls que s’indiquen a continuació per si no es desitja cursar tot el postgrau:

 • Competències de Lideratge Efectiu
 • Competències de Comunicació i de Negociació Interpersonal

Els col.legiats del COEIC tenen un descompte del 15% sobre l’import de la matrícula.

Més informació: Fundació UPC i ATI