Els CIOs internacionals desitgen unificar la gestió de les TIC

Danone és un gegant global amb oficines i equips virtuals en tot el món, la qual cosa obliga a la seva organització a contar amb gestors de comptes (Account Managers) que segueixen tots els temes relacionats amb les companyies de les quals són responsables. Segons ens comenta Toni Velamazán, “tots aquests canvis requereixen de nous perfils en les TIC, com és el cas dels Analistes de negoci, persones que són capaces d’entendre tant la companyia com la tecnologia”.

Quin és el protagonisme que ocupa actualment el director de sistemes en la seva organització? En quines àrees o competències creu que ha evolucionat el rol del Director TIC i quins creu que són les principals conseqüències referent a això?

Originalment les organitzacions veien als responsables de les TIC com uns tecnòlegs que només eren capaços de comunicar-se entre ells i en una llengua estranya que ningú entenia. Potser era degut al fet que la tecnologia no es comprenia i només s’apreciava pel valor que aportava en el tractament massiu de la informació, clarament sense anar molt més allà. Ara per ara la situació és totalment diferent. Els responsables de les TIC ja no només han de saber de tecnologia, sinó que a més han de conèixer àmpliament el negoci i els seus processos interns. Els responsables de les TIC han d’ajudar de forma real al negoci proposant-li millores i canvis parar fer-lo més rendible i més competitiu i només poden fer-lo coneixent-lo molt bé.

Les TIC han de formar part de l’engranatge de la companyia, conjuntament a l’organització i l’optimització de processos. El govern d’un servei TIC és cada vegada més complex. La externalització de serveis avança d’una forma constant i això implica que el responsable de l’àrea TIC hagi de ser cada vegada més un bon gestor de recursos, externs (proveïdors) i també interns (el seu propi equip). Cal planificar adequadament l’impacte que suposa aquest canvi per a tot l’equip TIC, gens té a veure la gestió d’un servei totalment intern amb la d’un que conta amb una o diverses àrees externalitzades.

Danone és una multinacional d’alimentació amb presència global, que factura 14.000 milions euros anuals, ocupa a més de 80.000 persones en el món i està clarament enfocada a la salut, amb quatre línies de negoci, Dairy, iogurts i postres làctics, Begudes, Alimentació infantil i Nutrició Mèdica. Conec Danone des de fa 12 anys i el canvi sofert en el rol de les TIC en l’organització és molt considerable. En aquella època no existia ni tan solament un CIO de companyia. Ara per ara, sistemes reporta a nivell global al Director General de Recursos i es governa de tal forma que han quedat establerts una sèrie de ‘links amb les diferents àrees de negoci (Comitès de sistemes, Comitès d’àrees funcionals, …) que asseguren una bona participació de les TIC en els òrgans de govern i decisió de les companyies.

Quines implicacions organitzatives creu que tindran aquests canvis en la resta del Departament TIC? Quin tipus de perfils són els més sol•licitats en el seu actual Departament de Sistemes i en el mercat en general? Quin és la seva formació?

El departament TIC no ha de proveir només de tecnologia als seus clients sinó proporcionar-los un servei global, adequat i que cobreixi les necessitats que el negoci requereix. Ha d’estar organitzat per respondre de forma àgil i conforme a les necessitats de la companyia. Ha d’existir un ‘front-office’ que fa d’interlocutor amb els clients i un ‘back-office’ que engloba el que abans era tecnologia i desenvolupament. D’altra banda el treball és cada vegada més global i això implica canvis profunds en la manera de gestió dels projectes. En el nostre cas, tenim proveïdors interns que estan a París i externs a Manila i la manera d’interlocució és totalment distint al que els components del departament TIC estava acostumats.

El fet de donar servei a diverses companyies obliga a l’existència de gestors de comptes (Account Managers) que segueixen tots els temes relacionats amb les companyies de les quals són responsables. Tots aquests canvis requereixen de nous perfils en les TIC. Els més importants ‘Analistes de negoci’, persones que són capaces d’entendre tant la companyia com la tecnologia, i que són clarament un referent de les àrees funcionals i actuen d’interfície entre el client i els proveïdors. Els Account Managers qui es responsabilitzen de tots els processos de negoci d’un ‘compte-companyia’ determinada i els ‘Service Managers’ qui són capaços de gestionar el servei de forma global.

Ha d’existir un bon govern intern (IS Governance) que sigui capaç de definir procediments, documents, recollir el Pla de Sistemes, gestionar el pressupost i definir i monitoritzar els SLAs amb els proveïdors i els clients interns. No és fàcil trobar persones amb els perfils requerits, o són massa tècnics o no els agrada la tecnologia i només s’involucren amb la part del negoci. D’altra banda la dolenta ‘fama’ que les TIC han anat agafant en els últims anys fa que sigui una labor difícil configurar un departament TIC adequat. No cal oblidar que el canvi ha de fer-se també des de l’interior, assegurant que les noves incorporacions tinguin el perfil adequat. Intentem cobrir sempre els dos aspectes, tècnic i de gestió. Una bona formació de base segurament seria la d’una persona amb instrucció d’Enginyer en Informàtica complementada amb un MBA d’alguna de les més reconegudes escoles de negoci.

Creu que aquesta evolució és percebuda/promoguda pels Presidents de la seva empresa i la resta d’usuaris? Expliqui’ns per favor, breument, la seva relació amb l’equip directiu de l’entitat (participació en Comitè de Direcció).

És clar que, encara que sigui d’una forma tàcita, tot el món requereix que aquesta evolució es porti a terme. No puc ser categòric amb la resposta a aquesta pregunta, en ocasions sí que aquest canvi és reconegut a nivell de direcció general i resta d’usuaris i en alguns altres casos no ho és, depèn de cada persona i de les seves experiències viscudes amb anterioritat, de la cultura de cada companyia i del suport que sistemes obté dintre de l’organització. El que si és cert és que totes les companyies del grup Danone tenen establerts una manera de relació amb l’equip directiu clar. Encara que jo crec que és fonamental, a Danone les TIC no formen part del Comitè de direcció però dirigeixen i animen els Comitès de Sistemes, que és una reunió específica amb el Comitè de direcció on es revisen i monitoritzen només assumptes de sistemes i on es reben, des del negoci, tots els “inputs” que el departament TIC necessita per dissenyar i donar el millor servei requerit.

Quin paper que juga el CIO com motor/impulsor d’innovació dintre de la seva organització?

Dintre de la nostra organització de sistemes s’han establert una sèrie de mecanismes d’innovació (Technological Watch) per abordar projectes amb una clara component innovadora. Aquests projectes són més tard presentats al ‘management’ de la companyia i acceptats o no en funció de ‘la seva payback’. Totes les idees són escoltades i es pot obtenir suport per a la seva implantació. El que últimament és cada vegada més complicat és aconseguir el finançament que permeti desenvolupar i consolidar la idea.

Quins creu que seran els principals reptes als quals s’haurà d’enfrontar el Dpto TIC en aquesta evolució i quins són les majors oportunitats que se li presenten?

Com en la teoria de l’evolució de Darwin, les espècies que sobreviuen són les quals s’adapten al canvi de l’entorn i les noves condicions de vida. També els departaments TIC, si volen sobreviure en la nova dinàmica empresarial, haurien d’adaptar-se al nou rol, que a poc a poc les organitzacions, almenys les grans corporacions, estan pensant per a les organitzacions de Sistemes. No és dolent, és un rol molt més important, clau per a l’organització i més enriquidor per als professionals de les TIC. El departament ha de ser gestionat igual que un negoci, no simplement com un servei i per tenir èxit, aquesta visió ha de ser compartida per tots els membres de l’àrea. Aquest canvi de rol implica que, a l’hora de proposar canvis en els processos i formes d’organització, els altres professionals de les companyies tinguin també en compte les opinions dels professionals de les TIC i els vegin ja com qualsevol altre soci del negoci.

Cap a quina posició/rol creu que evolucionarà professionalment en els pròxims anys?

Vaig començar a formar part del món de les TIC, departaments d’informàtica com s’anomenava llavors, en l’any 1974, conec bé tots els aspectes d’aquest sector. He passat per gairebé totes els llocs de la funció, al mateix temps que m’he format, primer tècnicament, Enginyer Informàtic, i més tard en el món empresarial (MBA i Global eManagement en ESADE). He vist l’evolució que els sistemes han tingut en les organitzacions i el diferent pes específic que aquesta funció ha ocupat en les diferents organitzacions. Durant part de la meva vida professional, emprant el coneixement transversal del negoci que aporta treballar en les TIC, he pensat que algun dia deixaria aquesta àrea per dedicar-me a alguna altra funció. Sempre he tingut especial interès per Recursos Humans o per Operacions (Supply Chain / Manufacturing), però ara, mirant cap a enrere i veient tot el fet amb certa perspectiva, crec que ha estat un període molt interessant.

En el futur? Continuaré caminant aquest mateix camí que vaig començar fa ja 34 anys, evolucionant i fent evolucionar la funció del CIO des de la meva posició. Les empreses canvien, les persones també, per això hauríem de lluitar constantment per continuar amb la labor de conscienciació a les organitzacions que vam començar fa ja temps, les TIC són bastant més que tecnologia.

Com observa el nivell tecnològic de l’empresa espanyola en el seu conjunt? I en el sector concret en el qual opera la seva companyia?

Crec que l’empresa espanyola ha millorat substancialment el seu nivell tecnològic en els últims anys i per res ha d’envejar a les empreses europees. Les grans corporacions inverteixen molts recursos a aplicar les noves tecnologies com part fonamental de desenvolupament del seu negoci. Però també és cert que encara existeix un ‘gap’ entre les grans corporacions i les petites i mitjanes empreses. És clar que existeixen majors dificultats en aquestes últimes per aconseguir el respatller econòmic necessari, però a poc a poc aquesta distància es va minimitzant. D’altra banda, sembla bastant evident que Espanya pot desenvolupar un paper més important en les TIC globals que el qual juga actualment. Hi ha un bon nivell i els costos encara no són tan alts com en la resta de països clau de l’Europa Occidental. Un exemple clar ho tenim en el Grup Danone, en la nostra seu de Barcelona, tenim l’equip responsable de proveir de sistemes Business Intelligence a la resta de l’organització. Aquest Centre de Competència del que sóc responsable (BI CC), dóna servei i suport a més de 40 empreses del grup i és l’únic Centre de Competència que està fora dels serveis TIC corporatius.

Quins són els principals reptes als quals s’enfronta un CIO amb responsabilitat internacional?

Els CIOs amb responsabilitat internacional vam albergar internament un clar desig: unificar la gestió de les TIC en les diferents companyies de les quals som responsables. Això, en un entorn multicultural, grups de persones molt distintes, diversos idiomes i diferents nivells de tecnologia, fan que sigui un repte difícil d’aconseguir. D’altra banda, per a les persones amb responsabilitat internacional siguin CIOs o no, existeix una necessitat que últimament està prenent molta més força i que deriva directament del preu del combustible i del respecte al medi ambient “(Carbon Foot Print)”. No podem continuar amb el ritme de viatges actual. Hem de gestionar-los millor, crear ubicacions mòbils virtuals i assegurar el contacte permanent. Projectes UCC (Unified Collaboration & Communication) seran claus en un futur molt proper. De l’èxit o fracàs en la implantació d’aquest tipus de solucions depèn la nostra contribució a la reducció de les emissions de CO2 i al futur del nostre planeta.

Font: Computing

Anuncios

El director de sistemes es despulla de la seva disfressa: vol ser conseller delegat

La innovació és el dia a dia de les empreses i això ha entronitzat de nou, després de diversos anys, als directors de sistemes d’informació, els CIO, com una de les potes estratègiques de les companyies. Però, com subratlla l’informe Asean CIO Leadership Study, presentat recentment en el campus de Singapur de Insead, el context actual ha fet que els fins a ara denominat nois de TI (Tecnologies de la Informació), es despullin cada vegada de la seva faceta tecnològica i adquireixin un rol molt més estratègic tant en funcions com en competències que requereix el lloc.

Com explica Harvey Koeppel, director executiu del IBM Center for CIO Leadership, que ha participat en l’elaboració d’aquest i d’altres informes similars, “cada vegada observem que competències que tenen a veure més amb les habilitats toves, com lideratge, gestió de persones o comunicació són ara més necessàries per als CIO que les seves habilitats tècniques, que ja es pressuposen”.

El nou perfil més estratègic i direcció porta aparellat altre gran canvi dintre del lloc de director de sistemes d’informació, segons el document. Com explica Bruno Lanvin, director executiu del laboratori eLab de Insead, les empreses estan assistint a un procés que el CIO procedeix no només de l’àrea tecnològica com de vendes, màrqueting o operacions, àrees fins a aquest moment molt divergents. “És encara una tendència emergent, però alhora global, i anirà augmentant en els pròxims dos o tres anys”, apunta Lanvin.

El canvi no es queda en aquesta major heterogeneïtat dels perfils. De fet, l’altre gran canvi que es veu a l’estudi és que per primera vegada els directors de sistemes comencen a considerar seriosament la possibilitat d’abandonar el seu càrrec i postular-se com possibles consellers delegats o, com a mínim, prendre un seient en el consell. “Aquesta és l’aspiració que molts CIO estan començant a considerar, des del punt de vista que ells consideren que aporten bona part del valor del negoci des de la seva posició en TI i que, de no estar en primera línia com CEO, tot aquest valor es quedarà sobre la taula. I els propis CIO són conscients que aquesta aspiració és la seva última oportunitat per donar el salt definitiu i aportar valor”, explica Koeppel.

Pressió en el dia a dia
Pel contrari, l’informe assenyala que la pressió a la qual es veuen sotmesos els CIOs en el dia a dia és el major desafiament de molts directius, perquè “ells mateixos consideren que han de donar resultats al moment, al minut, i això els du a estar sempre molt pressionats”, afegeix Koeppel.

Malgrat la pressió diària, els directius de sistemes reconeixen haver notat un augment de pes dintre de la direcció de les companyies. Com constata Teeranun Srihong, vicepresident executiu i director de sistemes d’informació de Thailand’s Kasikornbank, “hem passat de ser únicament les persones que fèiem realitat els projectes a construir de forma directa al creixement, innovació i productivitat de les companyies.

Font: Negocios.com

La congelació salarial no afecta als directors de TI

Enfront de la davallada generalitzada de les retribucions dels directius a nivell nacional, el director de TI està incrementat el seu salari encara que aquest depèn de la grandària de l’entitat per a la qual treballi.
Mentre que en les de menor grandària la retribució mitja es posiciona en els 55.691 euros anuals, en la mitjana ascendeix a 65.359 i en la gran a 86.469 euros. No obstant això, si es compara amb països com França o Itàlia, Espanya es posiciona com el qual ofereix uns salaris més baixos.

El càrrec amb més desnivell salarial és el de director de TI en el qual s’observa una diferència d’un 30% amb els salaris de França i fins a un 43% amb els d’Itàlia. La retribució salarial d’aquests professionals ha pujat en els últims mesos entre un 0,4% en la petita empresa i un 9,4% en les de major grandària a causa de “la forta demanda de professionals que s’ha produït enfront de l’escassa oferta existent. En els dos últims anys hi ha hagut una demanda d’enginyers de TI recent titulats de gairebé un 200% i només s’ha pogut cobrir un 40% de les ofertes laborals. “, comenta Javier de Diego, directiu de La Salle.

Per sectors, la Banca, Segurs i Energia són els quals ofereixen als seus directius de TI uns millors salaris, mentre que Comerç, Turisme i Transport són el que però paguen. Si s’atén a la categoria professional, ell informe destaca que el director de sistemes és el percep uns majors ingressos de mitjana anual (62.495 euros) seguit del responsable d’analistes de sistemes (34.945 euros) i l’analista cap (32.577 euros). En contraposició, els salaris més baixos són percebuts pel web màster (18.581 euros), el tècnic de sistemes de la informació (18.837 euros) i el web designer (19.278 euros).

Font: CIO España

Les empreses demanden directius amb perfils “tecnològics”

Bao & Partners ha realitzat un estudi en el qual posa de manifest el perfil més demandat per les empreses on la tecnologia és un element clau. El nou directiu ha de combinar la capacitat de gestió del talent amb els coneixements tecnològics.

La demanda de professionals tecnològics s’ha incrementat en tots els sectors on la implementació de les noves tecnologies és clau. Aquest és el cas dels mitjans de comunicacions, les empreses financeres i les de serveis. Aquestes entitats han hagut de modificar el perfil dels seus professionals i buscar personal que conti amb coneixements avançats en noves tecnologies.

Maribel Ferrero, managing director de la signa Bao & Partners, considera que “aquest canvi d’escenari suposa reptes per als nous directius obligant-los a redefinir les qualitats, nivell d’exigència professional i formació acadèmica dels seus equips. El que provocarà que en un futur sigui necessari potenciar la capacitat d’identificar millors professionals, de retenir talents per part de les empreses i de gestionar més eficaçment en períodes més curts”.

Per a Bao & Partners, la societat actual demanda directius amb perfils mixts que combinin la capacitat de gestió del talent amb els coneixements tecnològics. D’aquesta forma, haver de ser capaç d’identificar als competidors, saber el posicionament de la companyia en el mercat i conèixer les noves tendències. A més ha de saber implementar les noves tecnologies en la seva empresa, aprofitant els avantatges que oferix i com aplicar-les al negoci. Per altra banda, també ha de ser capaç de crear i liderar un equip de professionals d’alt rendiment complint els objectius i implementant la visió i aconseguir que cadascun dels professionals s’impliquin en el projecte i la seva aportació vagi més enllà de les funcions del seu lloc.

Per la seva banda, els directius consideren que l’ús de les noves tecnologies permet un major equilibri entre la vida professional i familiar.

Font: IDG

Dirigir les TI per a extreure el màxim valor al negoci

Per a optimitzar el valor de la tecnologia cal contar amb una estratègia directament vinculada als objectius empresarials, analitzar les diverses facetes del rendiment de l’organització de les TI, i saber gestionar eficaçment els recursos humans i financers, les aplicacions i el servei.

tibizz.jpg

Així ho va explicar Mark Lutchen en el V Esdeveniment de l’e-business Center PwC&IESE. El ponent, director de la iniciativa de riscos empresarials de PwC i autor del llibre “Dirigir les TI com un negoci”, va explicar als assistents a aquest esdeveniment celebrat a Barcelona que la majoria d’empreses inverteixen la major part del seu pressupost (concretament un 70%) en projectes heretats i només destinen el 30% restant als nous. Això es deu a la pràctica d’implantar noves solucions tecnològiques sense realitzar prèviament una anàlisi de tota la inversió que realment acabarà sent necessària.

No obstant això, el CIO pot evitar que la direcció prengui decisions inadequades i aprovi despeses supèrflues en TI. Per a això, ha de delimitar amb claredat les prioritats d’inversió en funció de les necessitats reals del conjunt de l’empresa.

Finalment, el conferenciant va repassar els canvis que està experimentant el rol dels CIO. En els 90 se’ls exigia que tinguessin un important coneixement de la tecnologia, mentre que ara han de ser capaços a més de comunicar-se de manera senzilla i sense tecnicismes. Han de tenir una visió capaç d’alinear les TI amb el negoci i han de ser els gestors del canvi de les organització.

pdf_icon.jpg Dirigir les TI com un negoci

Font: e-business Center PwC&IESE

2008: només el líders IT més forts sobreviuran

Els CIOs han arribat a un nivell sense precedents d’aportació i estabilitat en les seves empreses. Més CIOs que mai (41 per cent) reporten directament al CEO, els seus salaris estan en augment, i arriben en a una mitja de quatre anys i cinc mesos en les seves funcions.

cios.jpg

L’acceptació del CIO i el reconeixement de la seva importància estratègica en els comitès de direcció han creat nous reptes i oportunitats per als líders de TI. Les expectatives són més altes i les responsabilitats són més àmplies i més complexes. Però al mig d’aquestes complicacions, els CIOs representen un gran potencial de repercussió concreta i positiva en les seves organitzacions. Al fer-lo, augmenten les seves possibilitats de passar a nivell executiu posicions més enllà de les TIC.
Que ha de fer un CIO per a promocionar en 2008?
Gestió el departament de TI com un centre de pèrdues i guanys
Generar idees per al creixement del negoci i treballar amb els responsables de les unitats de negoci per a posar-les en pràctica
Resoldre els problemes de negoci. “Que altres executius es dirigeixin a vostè per a dedicar-se a temes i qüestions que no tenen gens que veure amb TI, perquè vostè és un bon solucionador de problemes”, diu Stephen Pickett, vicepresident i CIO de la companyia de serveis de transporti Penske.
En 2008, seguirem veient als CIOs moure’s cap a operacions de negoci, però també veurem a altres executius competint amb el rol del CIO. Haurà llocs de treball disponibles per als líders de TI, però aquests seran més difícil d’aconseguir. Només els CIOs forts sobreviuran en 2008.

Font: CIO

Els CIO confien en el seu MBA per a ascendir en l’escalafó empresarial

La publicació CIO a Estats Units ha preguntat a 936 directors de TI sobre la seva formació, ocupació i plans futurs i ha detectat que el 43% dels CIO amb MBA (Màster in Business Administration) es veu en altre camp fora de les tecnologies de la informació a mesura que progressa la seva carrera.

success4.jpg

Si considerem el total de la mostra, un 15% espera treballar en altre àmbit. Els llocs de director d’operacions (COO) o conseller delegat (CEO) són els més desitjats pels CIO graduats en MBA. El mercat de serveis financers és la indústria amb major proporció de CIO amb MBA, seguit pel sector de fabricació i educació.

Respecte al temps que duen ocupant les funcions de CIO, el 40% dels responsables TI amb MBA ocupa el lloc des de fa menys d’un any i el 47% des de fa dos. Només el 30% dels CIO amb més de 10 anys en el càrrec tenen un màster en gestió empresarial.

Per sexes, l’equació està bastant proporcionada: un 37% de les 126 féminas enquestades van dir tenir un MBA enfront del 34% dels 810 homes. Els homes i dones directors de TI amb doctorats també estan equiparats, amb un 6%.

Algunes de les respostes aportades en l’enquesta assenyalen un MBA per a un responsable de TI té el seu sentit si es pensa que gestiona pressuposts, necessita tenir experiència empresarial i gestionar les finances amb astúcia.

La majoria de les empreses no exigeixen als nous CIO que tinguin aquesta titulació, però moltes ho aprecien.

Font: CIO España