Neix Emprenedors TV, un canal dirigit a emprenedors, PIMEs i innovadors catalans

Impulsat per la Banesto Fundación Sociedad y Teconologia, en col•laboració amb la Generalitat de Catalunya Emprenedors TV amb l’objectiu d’impulsar l’esperit emprenedor i la labor de les PIMEs com a motor de creixement econòmic i d’ocupació. L’acte d’inauguració ha estat presidit pel president de la Generalitat, José Montilla, al costat de la consellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, i la president de la Fundació, Ana Patricia Botín.  

El fet diferencial del nou canal, que emet en el domini www.emprenedorstv.com, és que tots els seus continguts estan protagonitzats per emprenedors catalans que expliquen en primera persona les seves experiències. D’aquesta manera, aquests relats es converteixen en un exemple i una lliçó pràctica per a tots els quals vulguin seguir els seus passos i emprendre una activitat.

El canal vol convertir-se, a mesura que es desenvolupi, en una gran base de dades audiovisual de les iniciatives empresarials més destacades a Catalunya. Continguts Per aconseguir aquests objectius i convertir-se en una eina útil i de referència per als emprenedors, el canal tindrà en la seva fase inicial tres tipus de programes: “Emprenedors”, dedicat a les experiències reals d’emprenedors i empresaris; “Dones amb empenta”, centrat en experiències de dones emprenedores i “Esdeveniments”, dedicat a actes d’interès per a les PIMEs.

Emprenedors.tv

Anuncios

Criteris d’adopció de tecnologies en la PIME

Les decisions sobre inversió tecnològica de les grans empreses espanyoles persegueixen un equilibri raonable entre el cost de la tecnologia i el benefici que es rep de la mateixa. No obstant això, les pimes consideren prioritari que el proveïdor respongui als problemes que pugui generar la tecnologia adoptada, com la disponibilitat de suport extern i la solidesa del proveïdor.

La segona edició d’aquest estudi de l’e-business Center PwCenter&IESE (que forma part del projecte Business and Information Technologies liderat per la Anderson School of Management de UCLA, amb la col•laboració d’escoles de negocis al voltant del món) es basa en una enquesta dirigida als responsables de TI de 56 grans empreses espanyoles (600 empleats i més) i de 182 pimes (menys de 600 empleats).

Entre altres preguntes, l’enquesta pregunta sobre la importància que atorguen a un conjunt de 15 criteris d’adopció de les TIC, relacionats amb la racionalitat en la presa de decisió, la difusió de la innovació i la pròpia psicologia de l’agent de decisió. El resultat confirma en línies generals que les grans empreses i les pimes difereixen a l’hora de prioritzar aquests criteris d’adopció de tecnologia.

Aquesta diferència entre ambdós segments d’empreses es revela ja a l’hora de plasmar quin és el criteri més important en l’adopció de tecnologia. Així, mentre que la majoria (el 91%) dels responsables de TI de les grans empreses considera que el primer criteri de decisió és el de la racionalitat dels costos, la majoria dels seus col•legues de les pimes (un 84%) creu que el factor principal és l’existència de suport tècnic del proveïdor capaç de mantenir i resoldre les fallades del sistema.

En quant al segment de les pimes, l’estudi constata l’existència de cinc comportaments que guien les decisions dels seus responsables de TI:

a) Conducta continuista-conservadora o ‘efecte rajada’. Un 25 per cent dels professionals consultats admet la importància de l’opinió de col•legues o grups afins, la creença que la solució triada ho serà també per la majoria del seu sector i per l’aversió al risc de fracassar en la presa de decisions. Cap suposar, doncs, que en aquest segment l’opinió de tercers exerceix una gran influència el que, sumat al temor a equivocar-se, els condueix a aquest efecte ‘rajada’ i acaben adoptant la solució tecnològica més expandida en el sector.

b) Compatibilitat dels sistemes i la independència enfront dels proveïdors. Un 21 per cent dels enquestats destaca la seva preferència per l’adopció d’estàndards, valora especialment que el proveïdor ofereixi suport extern per minimitzar el risc que la seva decisió sigui irreversible i, alhora, pretén assolir una major independència dels seus proveïdors.

c) Conducta d’obediència. El 19 per cent dels responsables de TI enquestats creu que és prioritari conservar la seva reputació corporativa, de manera que a l’hora de prendre una decisió sobre adopció de tecnologia consideren les preferències de l’alta adreça, a més d’assegurar-se de la reputació del proveïdor.
d) Conducta de costos. Un 19 per cent d’aquests professionals prenen les seves decisions en funció dels costos generats per la tecnologia i per les seves característiques tècniques, sense que els inquieti el fet que la seva decisió pugui provocar canvis radicals en les rutines de treball de l’empresa.

e) Conducta d’habilitat. Finalment, existeix un grup menys nombrós (16 per cent) de professionals que tria les seves tecnologies en funció de les barreres de coneixement. És a dir, segons les habilitats disponibles o de la seva manca, ja que aquesta última obstaculitza la implementació de les solucions tecnològiques. Aquest últim grup atorga molta importància a analitzar la viabilitat de l’adopció per part dels seus treballadors i clients. En definitiva, s’observa que la figura del responsable de TI de les empreses espanyoles petites i mitjanes anteposa en la presa de decisions d’inversió tecnològica consideracions continuistes allunyades de qualsevol risc. “Quan no hi ha altra estratègia millor, o quan es tem córrer riscos, la conducta ideal consisteix a copiar als altres”. Aquesta opinió resumeix bé aquesta actitud, que naturalment, té també els seus propis riscos.

Font: Computing

Només el 16% dels espanyols utilitzen el comerç electrònic per comprar

Només el 16 per cent dels espanyols són usuaris del comerç electrònic, enfront del 28 per cent de la mitjana europea, segons un estudi divulgat per la Cambra de Comerç de Madrid.

Tot i que a Espanya el negoci electrònic es va incrementar l’any passat en un 70 per cent i va generar un volum proper als 4.300 milions d’euros, en el país existeixen només 7 milions de persones que utilitzen el comerç interactiu, una mitjana molt inferior a l’europea.

Aquest informe també posa de manifest que, encara que Internet s’ha convertit en l’eina més eficaç i barata per a la promoció empresarial, la quantitat d’empreses que utilitzen aquesta tecnologia també segueix sent inferior a l’esperat. L’estudi cita com exemple el cas de la Comunitat de Madrid, on les petites empreses són les quals més haurien de recórrer a aquest mètode de promoció pels costos, i indica que el 8 per cent de les “microempreses” operen a través del comerç electrònic, mentre que únicament el 3 per cent exporta la seva producció mitjançant aquest sistema.

Font: La Vanguardia

El Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç inicia amb Red.es la segona fase del programa “Ninguna Empresa sin Web”

NEW (Ninguna Empresa sin WEB) és un programa promogut pel Ministeri d’Instústria, Turisme i Comerç mitjançant l’entitat pública red.es, que te com a objectiu d’una banda incrementar el nombre de PIMEs espanyoles amb presència a Internet i d’altre aprofundir en aquesta presència mitjançant el comerç electrònic i la visibilitat de llocs web.

Ninguna Empresa sin Web

NEW (Ninguna Empresa sin WEB) forma part d’una línea estratègica horitzontal de dinamització de la PIME, executada per red.es, que te un pressupost de 2,4 milions d’euros. El programa està complementat per la realització de la segona fase de “Poligonos en Red”, jornades de divulgació TIC i networking entre PIMEs i proveïdors tecnològics.

NEW contempla una sèrie d’actuacions a desenvolupar a partir de setembre de 2008:

  1. Difusió i assessorament sobre el programa NEW
  2. Línea telefònica d’assessorament sobre la utilitat de que les PIMEs estiguin present a Internet
  3. Acord de col·laboració amb Agents del sector TIC que actuaran com a col·laboradors del programa NEW 2008, oferint a les PIMEs serveis de presència a Internet adaptats a les seves necessitats

Més informació: Red.es