Quatre de cada deu programes comercialitzats a Espanya són pirates

El sector de tecnologies de la informació s’enfronta a un dels seus grans reptes: la venda il•legal de programari en el canal de distribució. Encara que es va reduir en set punts l’any passat, suposa el 37,4% de la facturació.

La indústria del programari a Espanya està formada per prop de 12.000 empreses que empren de forma directa a 80.000 persones i indirectament a altres 300.000, un sector que, segons les últimes dades de l’Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions d’Espanya (Aetic), va generar en 2006 (últims disponibles) un volum de negoci proper als 2.500 milions d’euros.

No obstant això, el sector s’enfronta a un dels seus grans desafiaments: la distribució de programari no legal en el canal de distribució. El 37,4% del programari venut a Espanya l’any passat era il•legal, segons la recent campanya Comprador Anònim, realitzada per Microsoft en 744 punts de venda. Aquest percentatge suposa 7,7 punts menys respecte a 2006, en el qual va augmentar en quatre punts sobre 2005.
L’estudi mostra que Castella-la Manxa segueix sent la comunitat autònoma amb major índex de pirateria. El 61,1% dels establiments (enfront del 62,5% de 2006) distribueix programari sense la corresponent llicència. Li segueixen Comunitat Valenciana (57,1%) i Andalusia, on ha augmentat en 11,2 punts fins al 56,9%. En el costat contrari, les comunitats amb menor índex són Canàries (22,7%), Balears (23,8%), Murcia (26%) i Madrid, on ha baixat 12,5 punts fins al 27,9%.

Indústria
Un estudi encarregat per Business Programari Alliance (BSA), associació que representa a la indústria del programari en la defensa dels seus drets de propietat intel•lectual, i elaborat per la consultora IDC, mostra que si l’índex de pirateria a Espanya (actualment, del 46%) es reduís en deu punts fins a 2011, es generarien més de 1.400 milions d’euros d’ingressos addicionals, s’ingressarien 196 milions en concepte d’impostos i es crearien 2.000 nous llocs de treball.

IDC preveu que, a Espanya, la indústria tecnològica generi en 2011 gairebé 20.500 milions d’euros, prop de 114.000 ocupacions i 12.000 milions d’euros en impostos, el que reforçaria la fortalesa del sector de tecnologies de la informació i la competitivitat econòmica de la indústria. La consultora també estima que, per cada euro gastat en programari original empaquetat, es gasten 1,25 euros addicionals en serveis d’instal•lació, formació i manteniment.

Els principals beneficiaris són les empreses locals de serveis i del canal de venda, de manera que la major part dels beneficis econòmics derivats de reduir la pirateria de programari es queden dintre del país.

Accions legals i indemnitzacions
L’any passat, es van realitzar 356 accions legals a Espanya contra empreses, distribuïdors i entitats que presumptament van vulnerar els drets de propietat intel•lectual del programari, segons dades de BSA. A més, es va dictar una sentència penal per delicte, es van presentar tretze demandes contra companyies presumptament usuàries de programari sense llicència, de les quals nou van ser objecte de registre judicial per tenir instal•lats en els seus ordinadors programes sense la corresponent autorització, i vint casos van ser enviats a la Policia.

El cost mig en concepte d’indemnitzacions per a aquestes empreses va ascendir a 53.390 euros. Microsoft, que treballa amb el despatx d’advocats Garmendia i Associats, va iniciar, per la seva banda, 16 noves accions legals en 2007, el que eleva a vuitanta el nombre de casos oberts. La companyia va arribar 33 acords extrajudicials abans de completar els processos per via penal en els tribunals, que l’any passat van fallar vuit sentències a favor del grup, amb penes de presó, i indemnitzacions que, en un cas, van superar els 800 euros. En els acords extrajudicials , la quantitat mitja que van pagar els distribuïdors va anar de 18.300 euros. La suma de tots els acords ronda els 603.300 euros.

Font: Expansión

Espanya està preparada per a les TIC, però la seva adopció està llastrada

Espanya ocupa la posició 26 de l’e-readiness rànquing 2008 elaborat per la investigadora Economist Intelligence Unit i IBM. Estats Units supera a Dinamarca aquest any i lidera el rànquing mundial que analitza l’estat de la qüestió en tecnologia de la comunicació i informació (TIC) en 70 països de tot el món.

Els resultats indiquen que els aspectes en els quals més avançada es troba Espanya respecte a la implementació de les TIC són l’entorn legal (8 punts), l’entorn social i cultural (7,80) i l’entorn empresarial (7,77). L’adopció per part de consumidors i empreses (7,35), les polítiques institucionals (7,25) i sobretot la connectivitat (7.00) són els punts més fluixos a Espanya.

L’estudi es qüestiona quins són les condicions de partida tècniques, socials, polítiques i culturals respecte a les TIC. Espanya es manté en el lloc 26 amb un índex d’e-readiness de 7,46, just per sota d’Itàlia i per sobre de Portugal.

Els països que més han progressat en 2007 han estat Hong Kong (lloc 2) i Austràlia (lloc 4). Les regions que més han avançat han estat l’àrea Àsia-Pacífic i Nord Amèrica, mentre que la majoria dels països d’Europa es van estancant, segons l’estudi.

Altra dada que assenyala és que cada vegada hi ha menys distància entre els països industrialitzats i les zones en desenvolupament, si bé els asiàtics s’avancen a Àfrica i Sudamérica. Rússia es manté bastant endarrerida respecte a les TIC.

pdf_icon.jpg Veure l’informe e-readiness2008.

Font: MARKETINGdirecto.com

Empreses més competitives i sector TIC més fort

Josuè Sallent i Ribes, director general de la Societat de la Informació

Josuè SallentQuines són les línies d’acció de la Direcció General de Societat de la Informació?

Podem dir que en tenim tres: La primera és acostar les TIC als ciutadans i promoure’n un bon ús. La segona és que les empreses catalanes, especialment les PIMES, incorporin les TIC als seus processos productius i puguin ser més competitives. I finalment la tercera és fer un sector TIC més fort.

Però en l’àmbit empresarial les competències no són del Departament d’Indústria, Universitats i Empresa?

Efectivament, el departament encarregat d’empreses té responsabilitat en aquest àmbit però des de la Secretaria aportem una visió vertical de les TIC i un ampli coneixement tant del sector com de l’ús que els ciutadans fan d’aquestes tecnologies.

En qualsevol cas, cap de les accions que estem portant a terme les estem fent sols sinó que en tot moment coordinem les accions entre els dos departaments. Hem trobat un magnífic esperit de col•laboració en tot aquell Departament, especialment a ACC10-

Quin és el projecte més significatiu un l’àmbit de les empreses?

Més que un projecte podem parlar d’un pla que agrupa i dóna coherència a un grapat d’accions no només del Govern sinó del teixit social i empresarial català. Estic parlant del Pla PIMESTIC. És un pla que va començar a finals del 2007 i que, amb un pressupost de 20 M€, vol promoure l’ús de les TIC a les PIME catalanes.

En poques paraules, el que fem és sensibilitzar i donar a conèixer a les empreses que les TIC les poden fer més productives si sabem com usar-les correctament. Posem al seu abast una xarxa d’orientadors que els diuen quines són en concret les tecnologies que s’adapten millor a les seves necessitats i quines són les empreses del seu entorn que els podem proveir. Després se les ajuda en la implementació i el finançament.

Quina és la situació en l’ús de les TIC per part de les empreses?

Si ens fixem en els paràmetres clàssics que surten a les enquestes, com ara número de treballadors que usen ordinadors o empreses connectades a Internet, podem dir que tenim una situació a la mitjana europea. Però el que a nosaltres ens preocupa és si hem estat capaços d’introduir les TIC en els cicles productius, que és on realment cal incidir. En aquest aspecte no estem tant bé, no acabem de treure el suc a les eines que tenen les empreses, s’han quedat a mig camí.

D’altra banda, hem d’assenyalar que la situació és força desigual segons la mida de l’empresa, les micropimes són les que estan pitjor. Igualment l’ús per sectors no és pas homogeni, n’hi ha de força avançats i d’altres que no tant. Per tant, la nostra acció no pot ser només genèrica sinó que hem d’incidir en els sectors tractors de l’economia catalana que encara estan endarrerits i que són susceptibles de fer una incorporació més ràpida i efectiva.

Com influeix en el dia a dia el fet que la STSI estigui al Departament de Governació i Administracions Públiques?

Gairebé totes les accions que desenvolupem a la Direcció General de Societat de la Informació i també a la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions tenen lloc en el territori, amb la màxima complicitat i implicació dels ajuntaments i consells comarcals. Per tant, el fet d’estar adscrits a la conselleria responsable del món local fa que la nostra interlocució sigui molt més fluida.

En el nostre cas hi ha però un parell d’elements que resulten especialment positius: el fet que la responsabilitat sobre l’administració electrònica -mitjançant la Secretaria de Modernització de l’Administració- i la Xarxa de Punts Òmnia -a través de la Secretaria d’Acció Cívica- estiguin també en el nostre departament ha permès coordinar millor les accions referents a l’administració electrònica i la xarxa de punts TIC.

Font: Butlletí de l´STSI

La facturació del sector de consultoria va augmentar un 13% en 2007

Per a 2008 es preveu que els serveis de outsourcing i consultoria siguin els que experimentin un major creixement.

La facturació del sector de consultoria va augmentar un 13,1% durant l’exercici 2007 a Espanya, segons l’informe “La consultoria a Espanya en 2007”, fet públic per l’Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria (AEC). L’informe recull dades de 2007 i previsions per a 2008, gràcies a la informació aportada per les principals empreses de consultoria del país.

Segons el president de la AEC, Diego Pavía, “les previsions de fa un any s’han vist millorades en tres dècimes, fins a arribar a un més que optimista increment del 13,1%, és a dir, un total de 8.561 milions d’euros de facturació”. Les previsions per a l’exercici 2008 apunten un creixement del 11,3%.
En quant a la distribució d’ingressos a nivell geogràfic, el 81% de les vendes del sector segueix concentrant-se en el mercat espanyol. No obstant això, s’aprecia un lleuger increment en les vendes en la resta de països de la Unió Europea en dos punts percentuals.

Respecte a la distribució d’ingressos per tipus de servei prestat, el major dinamisme ha recaigut en l’àrea de desenvolupament i integració d’aplicacions, que arriba a el 44% del negoci total de la consultoria espanyola. En aquest camp, els serveis de desenvolupament d’aplicacions suposen les tres quartes parts dels ingressos en aquesta àrea.

L’àrea d’outsourcing suposa la segona font d’ingressos. Els serveis d’outsourcing de tecnologies de la informació constitueixen el 43% dels ingressos. La externalización de processos de negoci en les empreses clients li dóna a les consultores espanyoles un 16% dels seus ingressos.

La consultoria manté l’evolució més discreta, sent la consultoria tecnològica la que segueix creixent, suposant ja el 67% dels ingressos del sector. No obstant això, la consultoria de negoci té tan sols el pes del 33% en els ingressos totals.

Previsions per a 2008
Les previsions per al present exercici apunten que la senda alcista dels últims quatre exercicis es mantindrà gràcies a l’increment previst de la xifra de negoci de fins al 11,3%.

En 2008, els ingressos derivats dels serveis de outsourcing i consultoria creixeran per sobre de les previsions, un 14% i un 13%, respectivament. Mentre, l’evolució dels de desenvolupament i integració serà inferior, quedant-se en un 8%.

El principal demandant de serveis de consultoria durant 2007 va continuar sent el sector financer, que representa el 27% de la facturació total del sector. Les Administracions Públiques ocupen el segon lloc, amb un 17%, i les telecomunicacions, el tercer, amb un 15%.

En quant a les previsions per a aquest any, les empreses de consultoria preveuen que les vendes augmentin més en sectors com l’oci (16%) o les telecomunicacions (15%).

Font: elEconomista.es

La creació d’empreses en el sector TIC espanyol sofreix un fre del 12,4% al 2007

El nombre de constitucions de noves societats mercantils que s’han incorporat al sector TIC espanyol durant l’any passat no ha crescut. És més, ha ralentit el seu creixement un 12,4% al crear-se un total de 2.776 noves empreses informàtiques. En 2006 es van incorporar a aquest sector més de 3.086 societats. En canvi, la xifra de dissolució de companyies sí ha augmentat, que en 2007 ha estat de 323 baixes i en 2006, de 286.

Aquests són els números que ha presentat l’empresa espanyola axesor en el seu informe anual “Estudi Radar sobre el Sector Informàtic”, que pren com base la classificació nacional d’activitats econòmiques CNAE.

Dintre del mercat de TI espanyol l’estudi analitza els subsegmentos de consulta d’equip informàtic, consulta i subministrament d’aplicacions informàtiques, activitats de procés de dades, activitats relacionades amb bases de dades, manteniment i reparació d’equip informàtic, i altres activitats relacionades amb la informàtica.

Per tipus d’activitat, el segment que major dinamisme presenta és el de consulta i subministrament d’aplicacions informàtiques amb 2.056 noves constitucions, seguit de consulta d’equip informàtic amb 314. El menys enèrgic, en canvi, és el subsector de les bases de dades amb 37 noves societats.

D’altra banda, desglossant les dades per Comunitats Autònomes, Madrid i Catalunya tornen a encapçalar la classificació de creació d’empreses informàtiques en 2007 amb 688 i 583 noves societats, seguides d’Andalusia amb 280. En contraposició, les regions amb menys incorporacions han estat Ceuta i Melilla amb dues, La Rioja amb tres i Extremadura amb 12.

Font: Computing

L’Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica – CatEi, la nova patronal del sector informàtic

El Degà del Col·legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya – COEIC, Antonio Rodríguez de la Torre i Josue Sallent, Director General de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació STSI-Generalitat de Catalunya i membre del Consell Assessor del COEIC, donen suport a aquesta nova institució empresarial que pretén aglutinar a totes les empreses del sector de la informàtica de Catalunya.

CatEi, Presidida per Jordi Marin, membre del Consell Assessor, ha celebrat la seva primera Junta seguida d’un dinar en l’Hotel Calderón de Barcelona a la qual han assistit nombrosos representants d’empreses del sector entre altres (Andreu Rodríguez, BeepDatalogic, Josep Mongay, Diode, Paul Reverter, Cometa, Alfonso Verges, Pista Cero, Albert Domingo, ITSCAT, Carles Flamerich, Digital Parks, Miquel Gómez, Interbel, Jordi Mas, NEXICA, Gabriel Rissola, d-o-t-EU, Ricard Jimenez, Plastia-ASCAMM, Jaume Catarineu, NOBA, Albaro Rocabayera, Enric López, INVERTER, Dídac Llorente, Lluis Sala, KRITER, Francesc Cayuela, LR GRUP).

La Junta ha aprovat nomenar a Josué Sallent Soci d’Honor de l’entitat.

Josué Sallent ens ha informat que ha acceptat aquest nomenament com a President d’Honor i s’ha referit a la necessitat d’agrupar a totes les entitats empresarials del sector per poder tenir un interlocutor que pugui representar al sector amb garanties.

També s’ha referit a la importància que el COEIC impulsi aquesta entitat i que els socis assumeixin el codi deontològic del Col·legi ja que això li dóna solvència i credibilitat. Antonio Rodríguez ha declarat “Que existeixi una entitat d’àmbit català, independent i fort és un símptoma de maduresa del sector.” El COEIC donarà suport a l’entitat i oferirà serveis com el Tribunal Arbitral o els models de contracte en les mateixes condicions que als col·legiats. Així mateix en el seu discurs ha donat les gràcies a Jordi Marin i a Alfonso Rubio per la labor efectuada en la creació de l’entitat.

Jordi Marin en el seu discurs de benvinguda es referia que “Catalunya, vol i ha de ser un país plenament competitiu en la Societat del Coneixement. En aquest marc, necessitem desenvolupar, entre d ‘altres, un teixit empresarial excel·lent que gestioni d’acord amb els paradigmes d’aquesta societat tic, d’aquesta societat global, d’aquesta societat innovadora.”

També s’ha referit als objectius de l’entitat: “cal agrupar i defensar els interessos del nostre sector, de les nostres empreses, en definitiva ajudar-els a desenvolupar el seu negoci, per seguir fent de Catalunya un país competitiu. I en segon lloc, per tenir un interlocutor únic amb el sector des de la perspectiva del Govern, que ens permeti treballar conjuntament …”

CatEi ha presentat en aquest acte el seu weblog – “Empresesinformatica”- http://empresesinformatica.wordpress.com/

En el weblog es penjarà informació del sector i de l’entitat i aspira ser referent del sector empresarial informàtico de Catalunya.

En el mateix Weblog es pot baixar l’imprès per associar-se.

Creix la preocupació per la falta d’enginyers i científics

Les empreses alerten que hauran de captar-los fora


Creix la preocupació per la falta d\'enignyers

Les empreses catalanes estan molt preocupades per la falta de perfils professionals tècnics, científics i, en especial, enginyers. Així ho van indicar ahir, durant la jornada de debat sobre formació organitzada pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.

 

En aquesta sessió es van destacar els punts següents:

  • constatar que hi ha un desfasament entre les oportunitats reals que existeixen de que un projecte empresarial creixi i els pocs professionals titulats que hi ha per portar-lo a terme. En aquest sentit, Josep Beltrán, director de serveis empresarials de la Cambra de Terrassa afirma que “el sistema educatiu, universitari i formació professional, no proporciona la gent que fa falta per consolidar un projecte”.
  • la distància entre el coneixement teòric que tenen els professionals que arriben al mercat de treball i l’entorn laboral al que s’incorporen. Això fa necessari que hi hagi una implicació més gran entre els àmbits educatius i empresarials.
  • el canvi en el model de treballador, no només en la seva formació, sinó també en les seves necessitats i valors. S’ha de trobar un equilibri entre les demandes de l’empresa i les del treballador.

La constatació que hi ha una manca de personal amb formació tècnica, científica i, sobre tot, enginyers – que s’agreujarà en els pròxims anys per la reducció de matriculacions en enginyeries – fa que moltes empreses hagin de captar aquests perfils fora de Catalunya. Durant el debat es va indicar que l’Administració ha de preveure que per captar talent es necessita una estratègia de país, i que ara no existeix.

El sector de les tecnologies està entre els que més noten les mancances de personal qualificat per portar a terme els seus projectes.

Font: La Vanguardia