Espanya en el lloc 17 del rànquing europeu de la Societat de la Informació

Segons un informe de la Fundació Orange, el nostre país puja tres posicions però segueix sense complir amb els objectius de l’Agenda de Lisboa marcats per a 2010 .

Tal com informa Vnunet, l’informe anual e-Espanya 2008, elaborat per la Fundació Orange, assenyala que Espanya ha millorat la seva posició quant al desenvolupament de la Societat de la Informació al situar-se en el lloc 17 del rànquing europeu. Però el nostre país encara se situa lluny d’altres nacions com França o Regne Unit, la “població “de les quals” d’ordinadors és el doble de l’espanyola, i, a més, ha de millorar més si vol arribar a complir amb els objectius de l’Agenda de Lisboa per a 2010.

L’informe, que es centra en aspectes com la penetració de les telecomunicacions, la inversió o la innovació TIC, ha assenyalat l’escassa implantació de l’e-Commerce com una de les mancances del país. De fet, el nombre de persones que compren per Internet a Espanya és tres vegades menor que el del Regne Unit o el d’Holanda.

D’altra banda, un dels aspectes en els quals millor valoració aconsegueix Espanya és en el de la implantació dels serveis d’e-Administració, que ha sofert un augment del 50%. A més, l’informe assenyala com peculiaritat de la població espanyola el fet que l’ús de la telefonia mòbil continuï creixent a pesar de ser un mercat bastant madur

Font: AEC

Anuncios

Xina ja és el primer exportador mundial de productes TIC

Xina s’ha convertit en el primer exportador mundial d’articles TIC, i l’Índia lidera les vendes mundials d’aquests serveis, segons la UNCTAD. En 2004, Xina va avançar als Estats Units en subministrament internacional de productes del sector, i les seves exportacions van arribar en 2006 els 200.000 milions d’euros.

El futur que augura la UNCTAD a les TIC a nivell global és òptim: preveu que el creixement continu de la penetració d’aquesta tecnologia en la societat es mantindrà i que jugaran un paper cada vegada més important en el comerç internacional.

La Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament (UNCTAD acaba de presentar l’informe The Information Economy Report 2007-2008 – Science and technology for development: the new paradigm of ICT que analitza, entre altres temes, la contribució actual i potencial de la tecnologia a la creació i difusió del coneixement; o la manera que les TIC (les tecnologies de la comunicació i de la informació) ajuden a generar innovacions que milloren els mitjans de vida dels més pobres. Dos exemples: l’ús dels telèfons mòbils per gestionar micro-negocis a Àfrica i la creació de telecentres per a l’ús de comunitats pobres.

Transformació de l’economia. Però les TIC no estan ajudant només als països pobres, sinó també als països en vies de desenvolupament en un sentit diferent. Els resultats de l’anàlisi confirmen que, encara que la majoria dels països en vies de desenvolupament encara van molt per darrere dels països industrialitzats en la capacitat i ús de les tecnologies de comunicació i informació, alguns d’ells estan emergint com importants subministradors globals de productes i serveis en aquest sector (de fet, la majoria de xips informàtics, auriculars de telèfons, ordinadors portàtils, pantalles de televisió, reproductors DVD i altres productes electrònics i de telecomunicacions es fabriquen en aquests països).

I és que l’economia a nivell mundial s’està veient transformada per l’expansió de les TIC. El coneixement es dissemina per Internet (amb els conseqüents desafiaments per a la propietat intel•lectual), les comunicacions electròniques superen distàncies i fronteres, que es tornen menys rellevants a l’hora de portar a terme negocis i transaccions financeres i, en definitiva, les TIC poden generar guanys tan eficients que estan canviant els patrons bàsics seguits fins a fa molt poc pels negocis i el creixement de l’economia.

Font: Tendencias 21

El ‘outsourcing’ genera el 36% dels ingressos de les consultores

L’Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria (AEC) ha publicat l’informe anual “El outsourcing com palanca de creixement de les empreses”, que recull dades de 2007 i previsions per a 2008, gràcies a la informació aportada per les principals empreses de consultoria del panorama nacional.

Segons l’informe, els serveis de outsourcing són els més dinàmics i representen el 36% dels ingressos del sector. Això significa que és la segona font d’ingressos per a les consultores, per darrera dels serveis de desenvolupament i integració.

La taxa mitja de creixement anual del outsourcing en el període 2004-2007 ha estat del 17%, amb una contribució al creixement del sector del 49% en el mateix període de temps. Cal recordar que la xifra total de facturació de la consultoria l’any passat va anar de 8.561 milions d’euros, amb un creixement interanual 11,4%. Dintre del outsourcing, els serveis de tecnologies de la informació (ITO) suposen el 43% de les vendes, seguits pels de gestió d’aplicacions (AM), amb el 41% dels ingressos, i els de outsourcing de processos de negoci (BPO), amb el 16%.

Per al present exercici, la facturació del outsourcing serà un 14% superior a la resta dels serveis oferts pel sector de la consultoria. Segons les previsions, el outsourcing continuarà sent el motor del creixement de les vendes del sector i significarà el 44% dels ingressos durant 2008.

Font: ComputerWorld

Criteris d’adopció de tecnologies en la PIME

Les decisions sobre inversió tecnològica de les grans empreses espanyoles persegueixen un equilibri raonable entre el cost de la tecnologia i el benefici que es rep de la mateixa. No obstant això, les pimes consideren prioritari que el proveïdor respongui als problemes que pugui generar la tecnologia adoptada, com la disponibilitat de suport extern i la solidesa del proveïdor.

La segona edició d’aquest estudi de l’e-business Center PwCenter&IESE (que forma part del projecte Business and Information Technologies liderat per la Anderson School of Management de UCLA, amb la col•laboració d’escoles de negocis al voltant del món) es basa en una enquesta dirigida als responsables de TI de 56 grans empreses espanyoles (600 empleats i més) i de 182 pimes (menys de 600 empleats).

Entre altres preguntes, l’enquesta pregunta sobre la importància que atorguen a un conjunt de 15 criteris d’adopció de les TIC, relacionats amb la racionalitat en la presa de decisió, la difusió de la innovació i la pròpia psicologia de l’agent de decisió. El resultat confirma en línies generals que les grans empreses i les pimes difereixen a l’hora de prioritzar aquests criteris d’adopció de tecnologia.

Aquesta diferència entre ambdós segments d’empreses es revela ja a l’hora de plasmar quin és el criteri més important en l’adopció de tecnologia. Així, mentre que la majoria (el 91%) dels responsables de TI de les grans empreses considera que el primer criteri de decisió és el de la racionalitat dels costos, la majoria dels seus col•legues de les pimes (un 84%) creu que el factor principal és l’existència de suport tècnic del proveïdor capaç de mantenir i resoldre les fallades del sistema.

En quant al segment de les pimes, l’estudi constata l’existència de cinc comportaments que guien les decisions dels seus responsables de TI:

a) Conducta continuista-conservadora o ‘efecte rajada’. Un 25 per cent dels professionals consultats admet la importància de l’opinió de col•legues o grups afins, la creença que la solució triada ho serà també per la majoria del seu sector i per l’aversió al risc de fracassar en la presa de decisions. Cap suposar, doncs, que en aquest segment l’opinió de tercers exerceix una gran influència el que, sumat al temor a equivocar-se, els condueix a aquest efecte ‘rajada’ i acaben adoptant la solució tecnològica més expandida en el sector.

b) Compatibilitat dels sistemes i la independència enfront dels proveïdors. Un 21 per cent dels enquestats destaca la seva preferència per l’adopció d’estàndards, valora especialment que el proveïdor ofereixi suport extern per minimitzar el risc que la seva decisió sigui irreversible i, alhora, pretén assolir una major independència dels seus proveïdors.

c) Conducta d’obediència. El 19 per cent dels responsables de TI enquestats creu que és prioritari conservar la seva reputació corporativa, de manera que a l’hora de prendre una decisió sobre adopció de tecnologia consideren les preferències de l’alta adreça, a més d’assegurar-se de la reputació del proveïdor.
d) Conducta de costos. Un 19 per cent d’aquests professionals prenen les seves decisions en funció dels costos generats per la tecnologia i per les seves característiques tècniques, sense que els inquieti el fet que la seva decisió pugui provocar canvis radicals en les rutines de treball de l’empresa.

e) Conducta d’habilitat. Finalment, existeix un grup menys nombrós (16 per cent) de professionals que tria les seves tecnologies en funció de les barreres de coneixement. És a dir, segons les habilitats disponibles o de la seva manca, ja que aquesta última obstaculitza la implementació de les solucions tecnològiques. Aquest últim grup atorga molta importància a analitzar la viabilitat de l’adopció per part dels seus treballadors i clients. En definitiva, s’observa que la figura del responsable de TI de les empreses espanyoles petites i mitjanes anteposa en la presa de decisions d’inversió tecnològica consideracions continuistes allunyades de qualsevol risc. “Quan no hi ha altra estratègia millor, o quan es tem córrer riscos, la conducta ideal consisteix a copiar als altres”. Aquesta opinió resumeix bé aquesta actitud, que naturalment, té també els seus propis riscos.

Font: Computing

Els nens amb ordinador milloren més, sobretot en matemàtiques

El Parc d’Innovació La Salle, Toshiba i el parvulari de La Salle Bonanova, a Barcelona, han realitzat el primer estudi europeu sobre l’impacte de les tecnologies en l’educació i l’aprenentatge en nens de 3 anys.

Durant tres mesos es va avaluar l’evolució de 52 nens en l’aprenentatge de les matemàtiques. A la meitat se’ls va substituir les eines tradicionals d’aprenentatge (quaderns, llapis, llibres i pissarres) per un entorn digital amb accés web sense fil i tablet PC al costat d’un programari de continguts digitals, un projector i una pissarra digital. El 84,6% dels alumnes que han usat els tablets PC van finalitzar l’avaluació de trimestre amb una puntuació de notable (7 o més sobre 10) davant del 57,7% dels alumnes sense PC.

L’informe planteja altres avantatges, com la incidència directa de la tecnologia en l’eficàcia de les classes. Els nens amb portàtils van realitzar quatre vegades més exercicis i els seus professors van reduir a la meitat el temps d’explicació i correcció. Els nens van realitzar una avaluació inicial i una altra final de matemàtiques. Els d’ordinadors van incrementar la mitjana de 3,4 a 8,5 mentre que la resta només van passar de 4,7 a 6,9 punts.

Font: El País

Presentació de l’estudi de CTecno, FOBSIC i DEP

Després de mesos de feina, seguint un procés de selecció , enquestes, resultats i conclusions, està disponible ja l’estudi sobre “Els professionals de les TIC a Catalunya 2008” realitzat pel Cercle Tecnològic de Catalunya i la FOBSIC, a través de DEP Consultoria Estratègica.

L’acte de presentació de l’estudi es va dur a terme el passat dia 7 de juliol a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a Barcelona, davant prop d’un centenar de persones. Va comptar amb la presència de Jordi Bosch (secretari de la STSI) i Francesc Miralles (director de la FOBSIC i membre del Consell Assessor del COEIC), així com d’Enric Renau (director de DEP) i de Carles Flamerich, president de CTecno i membre del Consell Assessor del COEIC.

Aquest informe alerta, a grans trets, sobre la greu manca de professionals del sector que hi ha al nostre país. Així, conclou que farien falta uns 20.000 especialistes en noves tecnologies per tal d’abastar totes les necessitats i vacants que les TIC requereixen a casa nostra si volem ser un país avançat i competitiu en aquesta matèria.

Així per una banda, l’estudi ressalta diferents elements positius i a valorar respecte als professionals del sector: la gran majoria dels quals són titulats universitaris, gaudeixen d’un sou fix, treballen a jornada completa i mostren una gran versatibilitat a l’hora de treballar en empreses de diferent rang i caràcter, a banda de la bona satisfacció global que mostren en relació a la seva feina. D’aquesta manera, es conclou que l’estabilitat i la durada dels contractes d’aquest sector és superior a la mitjana i ofereix en termes generals unes bones condicions laborals i unes bones garanties d’èxit.

Amb tot, però, es detecta aquesta mancança pel que fa al nombre de professionals al món de les TIC a Catalunya. Hi ha bons especialistes, però són pocs. Segons els càlculs, aquest sector representa al voltant d’un 3,7% de la població ocupada, és a dir, unes 115.000 persones. Es tracta d’una xifra que no compensa la gran quantitat de demanda que requereixen les empreses, les quals sovint han d’abandonar o posposar projectes degut a aquest fet.

Precisament per fer pública i pal·lesa la situació, va sorgir el projecte de realitzar aquest estudi, el qual efectivament ha posat de manifest el crític (però corregible i millorable) estat del sector TIC al nostre país.

Aquesta és tan sols la primera part d’un treball de recerca més complet que pretèn diagnosticar i entendre les causes de la disparitat cada volta més gran entre les necessitats i demandes creixents del sector empresarial i l’orientació vocacional i professional dels nous titulats a Catalunya.

A través d’aquest enllaç podeu visualitzar la notícia sobre la qüestió que va aparèixer als informatius de Televisió de Catalunya : http://www.3cat24.cat/video/526519

pdf_icon.jpg Necessitats de recursos humans especialitzats en TIC

Font: CTecno

Un 19% de les pymes espanyoles va sofrir un atac informàtic en 2007 amb pèrdua de dades

Un 19% de les empreses espanyoles de petit i mitjana grandària va sofrir l’any passat algun tipus d’atac en els seus programes informàtics, el que va provocar la pèrdua d’informació o la caiguda del sistema, segons es desprèn d’un informe sobre seguretat elaborat per Symantec, que qualifica de “preocupants” aquestes dades.

Segons l’estudi, elaborat a partir d’una mostra de 105 empreses espanyoles, un 70% d’aquests atacs va ser causat per amenaces com virus, cucs o troians, mentre que la resta es va deure a fallades del sistema. En general, les pimes consultades van assegurar que coneixen les amenaces més habituals, com els virus (93%), els missatges ‘spam’ (91%) i els troians (82%), encara que mai han escoltat termes més recents com ‘minnowing’ (69%) o ‘whaling’ (64%).

A més, un 34% de les empreses enquestades va admetre que manca d’un sistema per a còpies de seguretat i recuperació de dades, mentre que un 75% no disposa de funcions per al xifrat de la informació i un 55% no conta amb eines per plantar cara a les vulnerabilitats. En la mateixa línia, un 20% de les pimes va assegurar que les seves solucions de seguretat no abasten a tots els seus empleats, mentre que un 32% de les empreses va situar la seguretat informàtica entre les competències del director de Tecnologies de la Informació i un 33% en les del director general.

“Ens resulta preocupant el fet que moltes d’elles no despleguin un pla preventiu de seguretat informàtica, limitant-se a reaccionar quan el dany ja està fet “, va destacar Carlos Muñoz, responsable de Distribució i Vendes SMB de Symantec.

L’informe reflecteix que el cost és un dels obstacles que troba un 19% de les companyies a l’hora de crear un entorn més segur, mentre que un 13% va assegurar que la seguretat no és una mica prioritari en el seu negoci. Per a un terç dels enquestats, la falta de temps i coneixements suficients són factors importants a l’hora de descurar els seus sistemes.

Font: Europa Press