El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya visita ORACLE

logo-llull-bo2

oralogo_es1

El passat divendres, el director del Col·legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Alfons Rubio, va tenir una interessant reunió amb la plantilla d’ ORACLE de Barcelona.

La trobada s’emmarca en el programa de visites que el Col·legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya ha iniciat amb les empreses i entitats que formen part del seu Consell Assessor, amb objectiu d’informar detalladament sobre la seva activitat.

Alfons Rubio va ser rebut per Felix Monedero, Director d’ Oracle a Catalunya i membre del Consell Assessor, i posteriorment es va iniciar una presentació de la institució, le seves activitats, estratègies i programes a un nodrit grup de la plantilla d’ Oracle.

icoeic-oracle-mage_0901

La jornada va finalitzar amb un torn de preguntes en el qual va participar, activament tot el grup, expresant els problemes i preocupacions dels professionals del sector informàtic i dels enginyers en especial.

Anuncios

Resultat del procés de canvi de domini del nostre Col·legi

En compliment de l’acord de l’Assemblea i de l’esmentat acord amb el Col·legi d’Industrials, es va iniciar un procés de consulta als col·legiats per la tria del nou domini, que ha donat com a resultat que el nou domini sigui:

enginyeriainformatica.cat

Aprofitarem aquest canvi de domini per comunicar amb més força el nostre missatge, i fer ressó de les activitats que es duen a terme des del col·legi, cap als col·legiats i a la societat.

A partir d’aquest moment, s’inicia el procés tècnic de canvi que consta dels següents passos:

1. Substitució de la web del col·legi al nou domini, per l’actual Blog, amb millores estètiques i contingut actualitzat.

2. Substitució de l’adreça de correu electrònic de tots els col·legiats. Posta en marxa de les noves eines de col·laboració.

3. Canvi de les referències a l’anterior acrònim als enllaços.

El primer punt es durà a terme durant les properes setmanes, i es comunicarà a tots els col·legiats quan s’hagi finalitzat.

Per la resta de punts rebreu puntualment informació i instruccions per què el canvi tingui el menor impacte possible.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Orientació Professional

El Col.legi disposa de serveis d’orientació personalitzats per als seus col.legiats en el àmbits laboral, emprenedors, institucional, formació, tecnològica i professional.

Per a més informació pots consultar el nou apartat de la web: Orientació Professional i no dubtis en contactar amb el Col.legi.

Butlletí de l’STSI, Xatejant amb…

Antoni Rodríguez, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

Antoni Rodriguez

Com va sorgir la idea de la creació del nou Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya?
El Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, com a organisme de Dret Públic creat pel Parlament de Catalunya, des de sempre ha manifestat la seva vocació de servei i garantia a tot el conjunt de la Societat i, en particular, al sector de la Informàtica. Moguts per aquest ideal de servei i garantia, el Col·legi va posar en marxa el seu primer servei, el servei de peritatges judicials i extrajudicials. En fer-ho, vàrem detectar la freqüència amb què es produeixen conflictes en el nostre sector i la seva principal causa: la indefinició de molts contractes. Per aquesta raó el Col·legi va posar en marxa dues iniciatives tendents a evitar o a resoldre aquest problema: oferir models de contractes estàndard i el tribunal arbitral.
Pel que fa als models de contractes estàndards, el Col·legi ha participat en l’elaboració del llibre Manual de Gestió i Contractació Informàtica, publicat per l’editorial Aranzadi i que recull de manera integral tots els aspectes tècnics i jurídics de la gestió i contractació informàtica, oferint solucions i models de millors pràctiques a les empreses.
Per altra banda, per aquells casos en què el conflicte ja sigui malauradament inevitable, oferim el Tribunal Arbitral del COEIC, una solució alternativa, considerablement més àgil i econòmica que la justícia ordinària de l’Estat.

Quin és el valor afegit que pot aportar el col·lectiu d’enginyers en informàtica a la Catalunya del present i del futur?
Crec que Catalunya ha d’evolucionar des d’una economia industrial i de serveis cap a una economia del coneixement. En aquest procés, els enginyers en informàtica juguen un paper fonamental liderant el canvi i convertint-se en agents de la innovació a les empreses.  Son professionals versàtils, amb un elevat coneixement en les matèries pròpies de l’enginyeria en informàtica i amb uns bons fonaments en matemàtiques i ciències, que han de continuar formant-se durant tota la seva vida donat l’elevat ritme d’evolució que viu la informàtica. Això els posiciona de forma òptima per aplicar els seus coneixements per ajudar a les empreses i organitzacions a innovar i transformar-se en un entorn cada cop més competitiu i on els sistemes d’informació juguen un paper fonamental.

La societat catalana està preparada pel repte que suposa l’arbitratge en noves tecnologies?
Des de el Col·legi estem convençuts que la societat catalana està preparada, i que obtindrà un gran benefici de la seva aplicació. Hem de tenir en compte, que l’arbitratge és una forma àgil de resolució de conflictes que com a resultat genera un laude d’obligat compliment per a les dues parts amb una validesa equivalent a una sentència judicial ferma, i que s’ha d’executar en un termini màxim de tres mesos.
Amb l’adopció de l’arbitratge en noves tecnologies, estem ajudant al desenvolupament del sector TIC  a Catalunya mitjançant la creació d’un marc de relacions de confiança en el qual els conflictes són resolts amb major agilitat, menor temps i de forma més econòmica que amb la justícia ordinària, al mateix temps que apropa Catalunya a les pràctiques habituals dels països capdavanters, líders del nostre sector.

Com fa servir les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la seva tasca diària, tant personal com professional?
Personalment utilitzo les noves tecnologies en tots els àmbits de la meva vida: en la meva vida professional, en la meva activitat com a Degà del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, i en la meva vida personal.
Cada cop utilitzo més les xarxes socials, com a mecanisme per seguir en contacte amb amics, coneguts i companys de feina. Utilitzo habitualment skype, twitter, escolto podcasts, segueixo diferents blocs i ara estic preparant un propi de caire personal. Sóc un gran consumidor de les TIC.

Nou Tribunal Arbital especialitzat en Informàtica

El nou Tribunal Arbrital

“El Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya es una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutina als i les Enginyers/es en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, vetllant per un adequat exercici de la professió.

El Col•legi té la ferma voluntat d’ésser un referent dins del sector a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, guiat pels objectius de garantía i servei pels que va ser creat pel Parlament de la Generalitat de Catalunya, i aprofitant l’experiència obtinguda amb el servei de peritatges que ofereix des de la seva creació, ha impulsat dues iniciatives per a reduir els conflictes o l’impacte dels mateixos en el sector: la coordinació i direcció del llibre “Manual de Gestió i Contractació Informàtica” i la creació a l’abril de 2005 del Tribunal Arbitral.

Mentre que la primera iniciativa cerca evitar que es produeixin conflictes en la contractació informàtica, la segona ofereix una via idònia de resolució dels mateixos quan són inevitables.

L’arbitratge és una forma de resolució de conflictes alternativa a la justícia ordinària que es caracteritza per una major agilitat, flexibilitat i economia. Tot i que tradicionalment l’arbitratge ha estat poc arrelat en el mon llatí en general, la cultura de l’arbitratge, està cada cop més estesa. En el cas del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya l’arbitratge institucional d’equitat que ofereix el Col·legi fa veler la seva independència i solvència per a obtenir la major imparcialitat i qualitat dels laudes dictats.

La rapidesa i agilitat no resten fermesa als laudes, que a l’empara de la Llei d’Arbitratge 60/2003 de 23 de desembre de 2003, obtenen la força d’una sentència ferma, esdevenint “cosa jutjada” un cop exhaurits els terminis d’impugnació que marca la mateixa llei, sent únicament anul•lables per motius formals mitjançant recurs davant l’Audiència Provincial.

Sent a més els àrbitres experts en la matèria, es fa innecessària la participació de perits en la majoria dels casos, cosa que afavoreix una major economia, qualitat tècnica i justícia dels laudes.

Per a sotmetre’s a l’arbitratge institucional d’equitat del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya cal incloure en la contractació la seva clàusula arbitral, o en el seu defecte, poden ambdues parts sotmetre’s al mateix de forma voluntària a posteriori inclús un cop descobert el conflicte.”

Per sol·licitar aquest servei, cal adreçar-se a la secretaria del nostre Col·legi:

Si voleu podeu consultar els següents documents relacionats:

El nou Tribunal es presenta a la Generalitat

Una delegació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, encapçalada pel seu degà, Antoni Rodríguez i constituïda pels coordinadors del nou Tribunal, Joaquim Anguas i Eduard Elias i pel director del Col.legi, Alfons Rubio, va presentar al secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, el nou Tribunal Arbitral que es converteix en referent a Europa per la seva especialització.

La STSI a informat en el seu butlletí: “Després d’assistir a l’explicació dels objectius i funcionament d’aquest organisme d’arbitratge independent, Bosch va felicitar el col·legi per aquesta iniciativa, que va valorar molt positivament “perquè fa augmentar la confiança sobre el sector de les TIC i situa Catalunya al costat dels països capdavanters en aquest àmbit, ja que és resultat de la maduresa del sector i de la vocació de servei de les institucions públiques catalanes”.

Antoni Rodriguez de La Torre, degà del Col.legi ha declarat: ““amb la incorporació de la clàusula d’arbitratge en els mecanismes de contractació pública del nou Acord Marc de Serveis TIC i del pla PIMESTIC,  la Generalitat està ajudant al desenvolupament del sector TIC  a Catalunya mitjançant la creació d’un marc de relacions de confiança en el que els conflictes són resolts amb major agilitat, menor temps i de forma més econòmica que amb la justícia ordinària, al mateix temps que apropa Catalunya a les pràctiques habituals dels països anglosaxons, líders del nostre sector”.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya presenta a Jordi Bosch la iniciativa del nou Tribunal Arbitral

Una delegació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, encapçalada pel seu degà, Antoni Rodríguez, va presentar al secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, el nou Tribunal Arbitral, un servei de mediació i arbitratge que ofereix el col·legi com a alternativa a la justícia ordinària en la resolució de conflictes relacionats amb la prestació de serveis TIC.

Després d’assistir a l’explicació dels objectius i funcionament d’aquest organisme d’arbitratge independent, Bosch va felicitar el col·legi per aquesta iniciativa, que va valorar molt positivament “perquè fa augmentar la confiança sobre el sector de les TIC i situa Catalunya al costat dels països capdavanters en aquest àmbit, ja que és resultat de la maduresa del sector i de la vocació de servei de les institucions públiques catalanes”.

En aquest sentit, Bosch ha avançat l’aplicació d’aquesta bona pràctica en els programes i iniciatives que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Infomació (STSI), com ara el pla PIMESTIC, mitjançant la divulgació d’aquest servei d’arbitratge entre les pimes. També ha anunciat que l’STSI incorporarà la clàsula del servei d’arbitratge en els mecanismes de contractació pública de serveis TIC inclosos dins del nou Acord marc de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya.

Font: STSI

Proper canvi domini i acrònim COEIC

Informar-vos de l’estat de les relacions entre el nostre Col·legi i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Com ja sabeu, hi havia un divergència amb ells relacionada amb l’acrònim i el domini que venia utilitzant el Col·legi des dels seus inicis.

Tal com es va acordar a l’Assemblea del dia 11 d’abril d’enguany, s’han seguit realitzant les negociacions oportunes per tal d’arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

Els Col·legis Oficials d’Enginyers Industrials de Catalunya i d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya comuniquen conjuntament

Que han assolit un acord, aprovat per les juntes respectives, per resoldre definitivament qualsevol possible malentès que es pugui produir al voltant de l’acrònim COEIC i iniciar un camí de col·laboració i bona entesa.

L’acord assolit estableix que, en endavant, l’acrònim COEIC identificarà exclusivament, per raons d’antiguitat, al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, i aquest contribuirà a fer front a les despeses que comporta el canvi de la seva denominació abreujada al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, atenent a la bona fe amb què en va disposar en la seva creació i reconeixent el bon ús que n’ha fet fins a la data de l’acord.

En aplicació del que s’ha acordat, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, posa en marxa el procés per modificar la seva denominació abreujada, procés que haurà de culminar en la modificació dels seus estatuts, ja que també recullen aquesta denominació.

També en aplicació de l’acord assolit, s’inicia un procés de divulgació conjunta del canvi d’ús de l’acrònim, especialment a Internet. Aquest procés preveu un període transitori per deixar temps a què es difongui la notícia i evitar possibles confusions.

Per altra banda, i en compliment de l’acord de l’Assemblea i de l’esmentat acord amb el Col·legi d’Industrials, s’està realitzant el canvi i modernització de la imatge corporativa, inclòs l’acrònim i el domini del col·legi.

Els tres noms que han anat sorgint, per a què pogueu participar en la seva elecció:

  • coeinf.cat
  • enginyeriainformatica.cat
  • enginfor.cat

Si tens qualsevol altra sugerencia que consideris interessant, no dubtis en comentar-la.

Preguem voteu un d’ells, enviant un correu a secretaria@coeic.org.