Feliç 2008

Des del Blog del COEIC us desitjem el millor per al 2008 …

happynewyear.jpg
Anuncios

El programari de codi obert ajuda a reduir els costos corporatius

Segons un estudi de Forrester i Unisys, la majoria de les companyies utilitzen aquesta solució per a aplicacions determinants encara que demanen més serveis.

El programari de codi obert produeix suficients beneficis en les activitats empresarials com per a utilitzar-lo en aplicacions determinants per al negoci, en àrees clau com el control d’ingressos i la millora del servei als clients. Així ho reflecteix l’estudi realitzat per Forrester Consulting per Unisys entre empreses nord-americanes i europees que han avaluat o utilitzen ja programari de codi obert.

tux-xmas3.jpg

La majoria dels enquestats en l’estudi (es van realitzar entrevistes a prop de 500 responsables de Tecnologia de la Informació entre els quals s’inclouen alts executius), també utilitzen el codi obert en aplicacions determinants per als objectius, però mostren certa preocupació sobre la falta de disponibilitat de serveis que alliberin el potencial ofert per aquest codi.

Els participants en l’enquesta veuen el programari de codi obert capaç d’oferir importants avantatges, sobretot, al reduir els costos operatius globals de l’empresa (un benefici del 62 per cent). No obstant això, existeixen factors diferents a la possibilitat d’una reducció de costos, com un augment de la flexibilitat de negoci, que estan animant clarament l’acceptació del codi obert per a utilitzar-lo en la infraestructura informàtica i en aplicacions de missió crítica.

Mentre que el 62 per cent dels enquestats afirma que el fet de utilitzar el programari sense pagar una llicència converteix al codi obert en un producte atractiu, gairebé el 80 per cent assenyala altres factors d’importància, com la compatibilitat amb estàndards oberts, l’ús de codi sense restriccions i el fet de no quedar-se restringits a un únic proveïdor.

Font: Computing

2008: només el líders IT més forts sobreviuran

Els CIOs han arribat a un nivell sense precedents d’aportació i estabilitat en les seves empreses. Més CIOs que mai (41 per cent) reporten directament al CEO, els seus salaris estan en augment, i arriben en a una mitja de quatre anys i cinc mesos en les seves funcions.

cios.jpg

L’acceptació del CIO i el reconeixement de la seva importància estratègica en els comitès de direcció han creat nous reptes i oportunitats per als líders de TI. Les expectatives són més altes i les responsabilitats són més àmplies i més complexes. Però al mig d’aquestes complicacions, els CIOs representen un gran potencial de repercussió concreta i positiva en les seves organitzacions. Al fer-lo, augmenten les seves possibilitats de passar a nivell executiu posicions més enllà de les TIC.
Que ha de fer un CIO per a promocionar en 2008?
Gestió el departament de TI com un centre de pèrdues i guanys
Generar idees per al creixement del negoci i treballar amb els responsables de les unitats de negoci per a posar-les en pràctica
Resoldre els problemes de negoci. “Que altres executius es dirigeixin a vostè per a dedicar-se a temes i qüestions que no tenen gens que veure amb TI, perquè vostè és un bon solucionador de problemes”, diu Stephen Pickett, vicepresident i CIO de la companyia de serveis de transporti Penske.
En 2008, seguirem veient als CIOs moure’s cap a operacions de negoci, però també veurem a altres executius competint amb el rol del CIO. Haurà llocs de treball disponibles per als líders de TI, però aquests seran més difícil d’aconseguir. Només els CIOs forts sobreviuran en 2008.

Font: CIO

Propostes per al desenvolupament de la Societat de la Informació durant la pròxima legislatura 2008-2012

AETIC, com representant de les empreses del sector de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions d’Espanya, que en el seu conjunt contribueixen significativament al PIB espanyol, així com a l’ocupació i a l’esforç de la I+D+i nacional, ha presentat les seves propostes per al futur desenvolupament del sector de les TIC en el marc del debat de les alternatives de Govern per a la pròxima legislatura 2008-2012.

20060220221105-diferenteye.jpg

En els últims anys, Espanya ha engegat polítiques d’innovació com el VI Pla Nacional d’I+D+I, que centra les seves prioritats en sis línies estratègiques: Energia i Canvi Climàtic, Salut, Biotecnologia, Nanociència i Nanotecnologia i Telecomunicacions i Societat de la Informació. En aquest context, Jesús Banegas, President de AETIC, va puntualitzar que “les TIC, a més de ser una d’aquestes línies estratègiques per la seva capacitat de millorar la productivitat, són la clau horitzontal imprescindible per a l’avenç de les cinc restants, convertint-se així en la pedra angular perquè la humanitat pugui enfrontar-se adequadament al seu futur.”

La proposta de AETIC des del punt de vista tecnològic està basada en cinc eixos fonamentals a tenir en compte durant el procés de debat polític previ a la pròxima legislatura. Aquestes línies són Ciutadania i Qualitat de Vida, Creixement Sostenible, Competitivitat i Globalitat, Convergència i Educació per a l’ocupació.

AETIC proposa adoptar mesures per a potenciar la millora de la qualitat de vida amb l’accés generalitzat als serveis de banda ampla, el DNI electrònic i les millores de la signatura electrònica avançada o la creació de plataformes neutres d’intercanvi d’informació sanitària que facilitin la interoperabilitat dels diferents sistemes d’informació. Al mateix temps que promocionen els avantatges del programari legal o s’impedeix la implantació abusiva d’un cànon digital.

AETIC recorda en aquest document que la millor conveniència del país és el major creixement possible dels nous sectors intensius en noves tecnologies, generadors d’ocupacions més estables, més qualificats i millor remunerats. En aquest sentit, les TIC constitueixen una eina fonamental per a difondre informació i coneixement ja que són el motor d’un creixement sostenible que augmenta l’activitat econòmica, l’ocupació i la renda personal. I a més, unit a l’efecte de la innovació tecnològica en la reducció de la inflació i la millora de la productivitat, fa que la seva promoció contribueixi a fer l’economia més eficient i competitiva i a aconseguir, en definitiva, un creixement econòmic sostenible a llarg termini.

La I+D+i ha de ser una les prioritats polítiques d’execució immediata, pel que no s’entén l’anunci de revisió i possible desaparició, en l’any 2011, dels incentius fiscals a la I+D+i, el foment de les TIC, les exportacions i la formació.

Una economia oberta i globalitzada no permet l’existència d’empreses no competitives internacionalment i l’esforç en el sector empresarial, i molt especialment en les Pimes, és de vital importància per a tenir un paper destacat en l’entorn globalitzat en contínua expansió. Cal establir, entre altres mesures, normes que agilitin els tràmits per a la contractació d’estrangers especialitzats d’alta qualificació, fomentar el comerç electrònic i la factura electrònica, i desenvolupar els serveis i continguts de la Televisió Digital Terrestre en totes les seves modalitats.

Igualment, és necessari fomentar els mecanismes per a conèixer les necessitats d’equipament a llarg termini o flexibilitzar els procediments de l’Administració Pública per a l’externalizació dels serveis TIC.

L’educació avui dia és clau per al futur del país i en matèria de formació Espanya hauria de potenciar la formació professional, així com facilitar a les universitats que configurin els seus programes perquè preparin professionals altament qualificats. A més, és preocupant la manca de professionals en els sectors d’alta tecnologia o en llocs amb un alt contingut d’especialització tecnològica, i compromet la nostra posició a Europa en termes de competitivitat.

Addicionalment, tampoc cal oblidar potenciar la formació i el reciclatge continu dels treballadors, especialment els relacionats amb les noves tecnologies i la innovació, perquè són sectors en contínua i ràpida evolució.

Font: AETIC

Signatura de la Càtedra d’Empresa Everis de promoció de les TIC

La FIB conjuntament amb la ETSETB han signat una Càtedra d’Empresa amb Everis per a la innovació i la promoció dels estudis i les professions en l’àmbit de les TIC.

student_computer_class2.jpg

Aquesta Càtedra tindrà com objectiu principal conèixer la situació dels titulats TIC de la UPC, el seu nivell de satisfacció, les seves perspectives de futur i identificar aquelles competències formatives, tant transversals com específiques, més rellevants en la seva tasca professional. Els resultats d’aquest estudi es presentaran en un acte públic i serviran per ajustar els plans d’estudi de la FIB als requeriments de l’EEES.Entre altres actuacions, la Càtedra Everis finançarà quatre beques, dues de primera adjudicació i dues més de renovació, per estudiants del Màster TI que necessitin canviar de residència per cursar els estudis, concedirà tres premis als millors expedients de la fase selectiva i assegurarà la participació d’Everis en els actes propis de les associacions d’estudiants de la FIB.

Aquest és un acord de tres anys de durada que permetrà apropar la vida acadèmica de la FIB a les preocupacions i iniciatives empresarials del sector de les Tecnologies de la Informació.

Logalty neix a Espanya per a donar seguretat al comerç electrònic

Amb una marcada vocació internacional, el bufet d’advocats Garrigues, juntament amb la signatura alemanya T-Systems, del grup Deutsche Telekom, han donat a conèixer la creació d’una nova empresa, que ja està en marxa a Espanya, encara que en breu es constituirà en altres països. Es diu Logalty i té com principal objectiu “garantir en els tribunals la validesa d’una prova electrònica”, segons ha explicat José María Anguiano, el CEO de la nova companyia.

logalty2.jpg

El principal objectiu de Logalty serà el de generar i custodiar totes les proves electròniques com enviament, transaccions i/o accessos als sistemes informàtics -necessàries per a dotar de la màxima seguretat a les transaccions on line. És important el paper que jugarà l’Agència Notarial de Certificació (ANCERT), ja que s’ocuparà de gran part dels processos legals.

Logalty es constituïx com Tercera Part de Confiança, segons el previst en la vigent Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol, en el seu article 25, prestant serveis tals com “notificacions electròniques certificades” i “formalització electrònica de contractes”.

Així, els serveis principals sobre els quals girarà l’activitat de la signatura, se centren en la constitució de correus “electrònics certificats, una mica que ja es fa amb les cartes ordinàries, però no amb els e-mails, i aconseguir una perfecció electrònica de contractes a distància”, va confirmar Anguiano. El president de Logalty serà Ginés Alarcón, membre del Consell Assessor del COEIC, qui va assegurar que el servei està fonamentalment dirigit a empreses que facin transaccions B2B.

A més, els sectors que faran un major ús de les proves electròniques segures seran Banca i segurs, utilities i logística, “i s’espera que l’Administració Pública se sumeix també en un breu període de temps”, confirma. Es tracta d’uns serveis que pretenen augmentar el grau de confiança en la utilització de mitjans telemàtics on Logalty s’establix com neutre i independent en les relacions entre les parts que intervenen en una transacció.

La nova entitat s’ha marcat com objectiu inicial aconseguir un volum de transaccions d’al voltant de 10 milions en els pròxims tres anys, un repte que no es presenta gens senzill, ja que “el mercat no està madur, pel que les nostres previsions són molt prudents”, explica Alarcón. El paper que jugarà T-Systems serà el d’assegurar la plena disponibilitat d’eines tècniques d’última generació, per a assegurar que les proves tinguin la fiabilitat adequada.

Font: Computing

Reunió del COEIC i entitats afins

es reuneixen a la seu del COEIC per debatir i consensuar diferents temes i propostes per desenvolupar durant el próxim 2008 que afecten a tot el sector incloent profesionals, empreses, administració pública i ciutadans.

L’objectiu és representar a tots amb voluntat de servei a la societat catalana.

reunio2.jpg

D’esquerra a dreta: Albert Calvet – CatPL, Ramon Cano – AiPro, Juan Francisco Sierra – ACTUi, Paul Reverter – CatEi, Josep Solé – ACiFP, Domingo Olmos – COEIC, Miquel Boix – Coordinador d’Entitats Profesionals del COEIC, Antoni Rodriguez – COEIC, i Alfons Rubio – Director Gerent del COEIC i entitats afins

Col.legi Oficial d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya – COEIC
Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica – CatEi
Associació Catalana d’Empreses per al Programari Lliure – CatPL
Asociación de Informáticos Profesionales – AiPro
Associació Catalana de Titulats Universitaris Informàtics – ACTUi
Associació Catalana d’Informàtics de la Formació Professional – ACiFP