El ‘outsourcing’ genera el 36% dels ingressos de les consultores

L’Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria (AEC) ha publicat l’informe anual “El outsourcing com palanca de creixement de les empreses”, que recull dades de 2007 i previsions per a 2008, gràcies a la informació aportada per les principals empreses de consultoria del panorama nacional.

Segons l’informe, els serveis de outsourcing són els més dinàmics i representen el 36% dels ingressos del sector. Això significa que és la segona font d’ingressos per a les consultores, per darrera dels serveis de desenvolupament i integració.

La taxa mitja de creixement anual del outsourcing en el període 2004-2007 ha estat del 17%, amb una contribució al creixement del sector del 49% en el mateix període de temps. Cal recordar que la xifra total de facturació de la consultoria l’any passat va anar de 8.561 milions d’euros, amb un creixement interanual 11,4%. Dintre del outsourcing, els serveis de tecnologies de la informació (ITO) suposen el 43% de les vendes, seguits pels de gestió d’aplicacions (AM), amb el 41% dels ingressos, i els de outsourcing de processos de negoci (BPO), amb el 16%.

Per al present exercici, la facturació del outsourcing serà un 14% superior a la resta dels serveis oferts pel sector de la consultoria. Segons les previsions, el outsourcing continuarà sent el motor del creixement de les vendes del sector i significarà el 44% dels ingressos durant 2008.

Font: ComputerWorld

Anuncios

Els professionals TI són els més afectats pel offshore

Als Estats Units, almenys el 8% dels professionals TI han estat desplaçats dels seus llocs pel outsourcing offshore, consistent en la externalizació de serveis a països on la mà d’obra és més barata o on existeix una major oferta de les habilitats requerides. Alguns han perdut el seu treball i uns altres han estat obligats a canviar de lloc dintre de l’organització.

Així ho revela un recent sondeig realitzat per investigadors de l’Escola de Negocis de la Universitat de Nova York i de l’Escola Wharton de la Universitat de Pensilvània, qui subratllen que el percentatge és el doble al de treballadors afectats en altres àrees d’activitat.

L’estudi, basat en dades recopilades sobre 10.000 persones, ve a confirmar la idea que són els empleats TI amb responsabilitats purament tècniques, els programadors informàtics i els desenvolupadors de programari – totes les quals impliquen poca interacció amb clients i usuaris finals- els més amenaçats per la externalizació offshore.

Pel que fa a la taxa mitja de penetració del offshoring en totes les indústries es situa una mica per sobre del 15%, segons l’informe, encara que en els sectors de tecnologia i telecomunicacions, el percentatge d’empreses d’Estats Units que està aplicant algun tipus de treball offshore arriba al 40%.

La mostra presa per a la realització d’aquesta investigació va incloure a uns 6.700 empleats de diverses ocupacions i a més de 3.000 responsables de contractació i de recursos humans

Font: CIO España

Els avantatges i possibles riscos de la externalizació tecnològica

La externalització forma part ja ineludible de l’estratègia de les empreses, que busquen centrar-se en el nucli del negoci i delegar la resta a tercers. Des de certs àmbits es critica l’excessiva externalització, però l’experiència mostra els beneficis d’aquesta. És suficient recordar el cas de Kodak. En 1989, Eastman Kodak va signar un acord amb IBM perquè el gegant tecnològic gestionés tots els seus sistemes informàtics. Els resultats van donar la raó a Kodak, ja que va rebaixar els costos de personal de TIC, de manteniment dels sistemes i de les telecomunicacions i es va poder centrar en la part del seu negoci que realment creava valor i li diferenciava de la competència. L’èxit de l’experiència va legitimar l’aposta pel outsourcing estratègic i, el que és més important, va provocar un canvi en la mentalitat dels directius.

2138514363_business_meeting_with_laptop_smaller.jpg

El grau d’especialització que requereixen les TIC ha dut a les empreses a externalitzar diversos processos. La importància de prioritzar el core business, la necessitat d’enfrontar-se al canvi tecnològic per ser competitiu, el concurs imprescindible de personal qualificat i el ritme frenètic al que evolucionen els productes tecnològics, encoratgen a les companyies a, com menys, plantejar-se la possibilitat d’externalitzar part dels seus serveis.

En el document d’investigació La externalización dels serveis de TIC i el Business Process Outsourcing (BPO), els professors del IESE Sandra Sieber i Josep Valor i el consultor Valentín Porta distingeixen en el seu estudi diverses classes de externalización de les TIC.

Diferents tipus

Com expliquen, les empreses poden optar pel outsourcing d’infraestructura (cedir a un proveïdor el control sobre aspectes com la xarxa de comunicació, els centres de processos o els sistemes distribuïts) o el d’aplicacions (que cedeix al proveïdor l’execució dels processos i normalment duu amb si que aquest contacti directament amb el proveïdor de programari).

En quant al grau de externalització, es distingeix entre el outsourcing total (quan tot el departament de TIC passa a les mans d’un proveïdor extern) i el parcial o selectiu (quan tan sols s’encarreguen aspectes puntuals). La decisió d’algun tipus de outsourcing ha de ser conseqüència d’un procés d’anàlisi global de la companyia.

El outsourcing de les TIC permet controlar els costos derivats de la gestió de la infraestructura tecnològica. A més, ajuda a l’empresa a focalitzar en el nucli de negoci per respondre més ràpidament als canvis del sector.

No obstant això, externalitzar també pot comportar esculls, segons els investigadors. Per exemple, la possibilitat que els proveïdors no estiguin plenament integrats en el projecte; el fet que no totes les empreses necessitin la tecnologia més avançada per al seu desenvolupament; i el risc que la transferència del servei dificulti l’adquisició de nous coneixements als treballadors de la pròpia empresa.

Entre els factors d’èxit alhora d’implantar un project d’externalizació destaca, en primer lloc, la definició d’una estratègia de subcontractació que realitzi una anàlisi global de la companyia. Segon, el coneixement exacte del que ja es té dintre de l’empresa. També la negociació de contractes flexibles amb el proveïdor i la capacitat d’avaluar el seu rendiment, així com disposar d’elements que serveixin de motivació per millorar-lo. I finalment, el manteniment “a casa” de capacitats que assegurin el futur de les TIC.

El futur del BPO

A partir de 2000 es va produir un creixent interès pel business process outsourcing (BPO) o externalització de tots els processos no estratègics, incloent tasques operatives i funcions tecnològiques. El desenvolupament tecnològic de moltes companyies cap a models estàndard de gestió fa que els proveïdors de serveis tecnològics puguin oferir solucions globals.

Igual que succeeix amb la externalització de les TIC, el BPO porta amb si una rebaixa en els costos, permet millorar l’eficiència de les operacions i converteix els costos fixos en variables. Però no ha de ser únicament una millora econòmica la qual s’obtingui. El outsourcing ha d’aportar coneixement al procés, flexibilitat i millora tecnològica. No obstant això, representa riscos tant per a l’empresa contractant com per al proveïdor.

Segons els autors de l’estudi, el model de BPO requereix d’un proveïdor que ofereixi “amplis coneixements sobre els processos de negocis, els seus inputs i outputs, la seva part operacional i entendre com impacta en altres àrees i en el negoci global de la companyia”.

L’acord que es tanqui amb el col•laborador, igual que en el cas de les TIC, és la base per al bon funcionament del procés, ja que en els casos que hagi una dolenta definició, el caos està assegurat. Per la seva banda, els clients tendiran a ser més exigents quant a preu i rendiment a causa de un major coneixement de l’oferta, el que obligarà als proveïdors a invertir decididament per satisfer aquesta exigència i a obtenir ràpidament economies d’escala.

Font: La Gaceta de los Negocios

Set factors clau que canviaran el mercat del programari

gartner_logo.jpg

Gartner ha publicat un informe que posa de manifest quins seran els factors clau que a transformaran el mercat del programari durant els pròxims 10 anys, que tenen a veure amb canvis potencials en el món de la tecnologia:

Increment del Business Process Outsourcing (BPO): externalització de les funcions de processos de negoci és el mercat de major creixement dintre del sector IT. S’espera que passi dels 144.000 milions de dòlars en 2006 a 235.000 milions en 2011.

bpo.jpg

Expansió del programari com servei (SaaS): Segons Gartner, el 25% del total de nous negocis de programari que vagin apareixent fins a 2011estaran basats en SaaS.

Combinació de desenvolupaments de baix cost amb arquitectures modulars tipus SOA: que permetrà adquirir únicament les parts d’una aplicació que es necessitin.

Major interès en el programari de font oberta: segons Gartner les avantatges del programari lliure faran que creixi la seva importància en àrees determinades de la informàtica, com la de servidors, sistemes operatius, eines de desenvolupament o bases de dades.

Altres factors que tindran una importància clau en aquest procés de canvi per al mercat del programari, serà la possibilitat del suport post venda a través de terceres parts, la importància que puguin tenir les emergents companyies xineses de programari, o el fet que la ràpida expansió de mercats com el xinès, l’indi o el brasiler, es pugui traduir en una baixada dràstica dels preus.

Font: http://www.vnunet.es

Penteo publica un informe sobre el TOP-9 Outsourcers TIC a Espanya

Les companyies espanyoles en procés de selecció i renovació de outsourcers tecnològics es troben amb seriosos obstacles: un panorama competitiu de proveïdors en constant canvi, expectatives de servei per sobre de l’oferta real, pobres nivells de satisfacció, etc.

Per a ajudar a les empreses en aquesta tasca, Penteo ha realitzat una anàlisi exhaustiva del panorama competitiu en el mercat de outsourcing TIC a Espanya, utilitzant una rigorosa metodologia pròpia d’avaluació de proveïdors (Univers Penteo), en la qual s’analitzen les prestacions, viabilitat, presència i satisfacció de clients dels principals outsourcers, a través de gairebé 80 diferents criteris de puntuació.

El resultat
Quatre proveïdors globals – Accenture, IBM, EDS i T-Systems -, lideren clarament el mercat, amb Atos Origin i Cap Gemini presentant potents alternatives.

Més informació a:
penteo.gif